Denna vecka har Kepler Cheuvreux inlett bevakning på konsultbolaget ÅF. Företaget har Norden, Schweiz och Tjeckien som primära marknader men utför projekt i över 100 länder. 

De senaste årens tolvprocentiga intäktstillväxt ser ut att hålla i sig tack vare globala megatrender, högre efterfrågan på ingenjörskonsulter och robust ekonomisk utveckling på huvudmarknader. 

2017 blev det bästa året någonsin i Sverige och tredje bästa i Norge, i avseendet antal bilregistreringar. För Bilias räkning innebär detta en ljus framtid. Bolaget säljer fem av tio av de bästsäljande bilarna i Sverige, och tre av fem bästsäljare i Norge.

Nybilsförsäljningen väntas sjunka något framöver, men det Bilia förlorar där tas igen på ökad service och underhåll för de stora volymer som nu sålts. Märkesspecifik service och tillväxt genom förvärv väntas ge styrka åt tillväxt och kassaflöde. 

Vestas Wind Systems är återigen på tapeten efter att under 2017 års avslutning meddelat ett antal ordrar som gjorde att årets orderingång blev rekordstor. Det föranleder höjning av riktkurs för aktien som ännu värderas för lågt givet intäkts- och riskprofil.

Kommande vecka väntar presentation av europeiska och svenska arbetslöshetssiffror, svenska statsbudgetens utfall, mötesprotokoll från ECB:s penningpolitikmöte samt flera inflationsrapporter.

Läs hela Aktienytt här.

Viktig information