Veckan som gick
De globala börserna har inlett året med stigande kurser vilket fortsatte även föregående vecka då samtliga börser i svenska kronor mätt visade på positiv avkastning. Stockholmsbörsen var i topp med en uppgång om 1,2 procent medan Tillväxtmarknader precis kom över nollan med 0,1 procents uppgång. 

Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet är i antågande vilket synts i form av flera publicerade delårsrapporter, och många fler kommande veckor. Denna gång kommer ett stort intresse från marknaden att riktas mot bolagskommentarer kring hur mycket den nya amerikanska skattereformen väntas påverka bolagens vinstutveckling framöver.


Stark konjunktur nödvändigt i 2018
2017 kom att bli ännu ett år som bjöd på stigande börser, men framförallt kom 2017 att bli året när vinsttillväxten äntligen tog fart efter att ha stått och stampat sedan 2010. Anledningen återfinns givetvis i den starka konjunkturen där bolagens investeringar tvingades öka för att möta den stigande efterfrågan. Något som i sin tur resulterade i en synkroniserat stark global konjunktur, som överraskat positivt under stora delar av året, kanske framförallt gällande Europa. 

– Blickar vi vidare in i 2018 så ser vi en fortsatt stark konjunktur vilket kommer spilla över i en fortsatt vinsttillväxt för börsbolagen, vilket är en nödvändighet för vår fortsatt positiva syn på börsen då värderingarna många gånger är höga. Men vinsttillväxten väntas vara för attraktiv för att investerarkollektivet inte ska finna det som det mest intressanta investeringsalternativet, säger investeringsstrateg Johannes Bjerner.

Detta kommer även av faktumet att det är svårt att finna värden i andra tillgångsslag. Något som skulle kunna komma att ändra bilden är om inflationen skulle ta fart i en större utsträckning än vad centralbanker och marknaden väntar sig i dag, vilket skulle få centralbankerna att agera snabbare och i större utsträckning vilket skulle komma att ha en påverkan på finansiella tillgångar.


Viktigt kinesiskt dollarinnehav
Räntorna har stigit sedan i början av december och sett över halvåret är marknadsräntorna ca 30-50 punkter högre i dag, med de största ökningarna i USA. Förra veckan oroade sig marknaden dessutom något extra över efterfrågan på amerikanska statsobligationer efter spekulationer om att Kina kommer att minska sina investeringar i amerikanska statspapper. 

Spekulationerna dementerades sedermera, men lyfte ändå upp en viktig fråga: om Kina framöver kommer att fortsätta finansiera den amerikanska statsskulden. Frågan har hamnat allt högre upp på dagordningen sedan den amerikanska skattereformen skrevs under, främst eftersom den förväntas öka USA:s statsskuld. 

Kina är i dag den största enskilda ägaren av amerikanska statsobligationer och anledning till det är det stora handelsöverskottet i Kina, vilket tvingar de kinesiska företagen att sälja dollar mot renminbi. Den kinesiska centralbanken agerar därför som en mellanhand där de köper dollar och säljer renminbi till exportörerna för att hålla växelkursen stabil. Centralbanken investerar i sin tur dollarlikviditeten i amerikanska statspapper. 

Detta är ett beroendeförhållande som kommer att bestå så länge handel mellan dessa två länder kvarstår. Dock estimeras utbudet av statsobligationer i USA att fördubblas bara i år, vilket i kombination med lägre återinvesteringar från Fed sannolikt kommer vara negativt för amerikanska räntor.


Vinsttillväxt från industrin
Den synkroniserade starka konjunkturutvecklingen har filtrerat ned till bolagens vinsttillväxt under året. Att detta fortsätter nästa år är konsensusuppfattningen bland analytiker och investerare. De stora bolagen i Sverige (OMXS30) förväntas leverera 14 procent högre vinster 2018 än 2017. 

Nästan hälften av denna tillväxt förväntas dock komma från att Ericsson vänder en stor förlust mot en vinst som är ungefär hälften så stor som förlusten. Justerat för detta ligger förväntningarna på 7,5 procents vinsttillväxt, att jämföra med 7,1 procent för samma aggregat för 2017. För 2018 förväntas 45 procent av vinsttillväxten (borträknat Ericsson) komma från industribolagen medan 25 procent förväntas komma från bankerna. 

De fem bolag som väntas bidra mest till vinsttillväxten för år 2018 är Nordea, Atlas Copco, Volvo, Sandvik och Telia. Dessa står själva för 54 procent av den totala förväntade vinsttillväxten. 

– Industribolagen dominerar alltså till antalet och så är det även när vi tittar på tio-i-topp. Detta innebär naturligtvis att kraven är högt ställda på dessa cykliska bolag. Vi ser dock, med tanke på makrosiffror och det uppdämda investeringsbehovet, ingen anledning till oro i nuläget. De enda två bolagen där konsensus ser lägre vinster 2018 än 2017 är AstraZeneca och Skanska, säger aktiestrateg Mattias Isakson.


Stark utveckling i Kina
Den kinesiska ekonomin och aktiemarknaden utvecklades starkt under 2017. Aktiemarknaden steg drygt 50 procent i lokal valuta och landets ekonomiska utveckling överraskade positivt. Goda framtidsutsikter syns tydligt hos kinesiska befolkningen där konsumentförtroende är uppe på den högsta nivån sedan 1994. Privatpersoner i Kina har därför goda framtidsutsikter och förväntningarna på 2018 är högt ställda. 

– Aktiemarknaden drog nytta av landets ekonomiska utveckling, men det är framförallt IT-sektorn som förklarar den kraftiga uppgången för kinesiska aktier. Stora bolag som Alibaba har hjälpt den kinesiska IT-sektorn att stiga nästan 100 procent under 2017, säger aktiestrateg Mikael Wik.

– Vi tror dock att det kan bli svårt för den kinesiska aktiemarknaden att fortsätta resan uppåt i samma takt. Faktorer som IT-sektorns utveckling kommer troligtvis avta, samtidigt som förväntningarna för vinstutveckling och lönsamhet är högt ställda, konstaterar Mikael Wik.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan