Stark inledning av 2018

Stockholmsbörsen utvecklade sig starkt årets första börsvecka och OMXS30 steg 2,2%. Handelsaktiviteten var dock relativt lugn denna förkortade börsvecka, där investerarkollektivet på aggregerad basis minskade sin aktieexponering något.

De aktier som främst köptes var Swedbank, Skanska, och Investor.

De aktier som främst såldes var Hansa Medical och Hennes&Mauritz. Övriga aktier som nettosåldes var Balder, Nordax, Intrum Justitia, och Boliden.


Swedbank Fokusportfölj

Efter en tids uppehåll är nu åter Swedbanks fokusportfölj igång. Fokusportföljen är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj med tydliga aktiebets, där aktieurvalet bygger på en kombination av Swedbanks tematiska investeringsstrategi och fundamental bolagsanalys. 

Läs mer: Kärt återseende av Fokusportfölj

Till Fokusportföljen: Fokusportföljen - 4 januari

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 1

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 SKANSKA B
3 INVESTOR B
4 ICA GRUPPEN AB
5 ARJO AB B
6 TELIA COMPANY
7 AXFOOD
8 ASTRAZENECA
9 SEB A
10 BILIA A
11 SSAB A
12 NORDEA BANK
13 LATOUR B
14 AFRICA OIL CORP.
15 KAPPAHL
Minskat nettoinnehav i kronor
1 HANSA MEDICAL
2 HENNES & MAURITZ B
3 BALDER B
4 NORDAX GROUP AB
5 INTRUM JUSTITIA
6 BOLIDEN
7 ATLAS COPCO A
8 SANDVIK
9 KINNEVIK B
10 ERICSSON B
11 CATENA MEDIA
12 AVANZA BANK HOLDING
13 BETSSON B
14 G5 ENTERTAINMENT
15 HEXAGON B

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan