Sidledes börsutveckling inför starten av rapportsäsongen

Veckan präglades av en avvaktande handel där börsindexet OMXS30 utvecklades i en sidledes tendens. Det var dock en relativt stor handelsvolym, där investerarkollektivet på aggregerad basis valde att öka sin aktieexponering.

De aktier som främst köptes var Skanska och Swedbank. Övriga bolag som köptes i stor utsträckning var Netent, Nordea, Tele2 och BillerudKorsnäs

Det som förenar flertalet av dessa aktier är att de under veckan av olika anledningar hade en svag kursutveckling.

Sett till de aktier som såldes under veckan noterades Kindred, Volvo och SKF i topp. Övriga bolag som nettosåldes var Sandvik, Ericsson, och SSAB B

Försäljningen av SSAB B var en konsekvens av den stängning av affärsidé i Swedbank Trading som skedde veckan dessförinnan. Under veckan stängdes också en affärsidé i Swedbank Trading i SKF, vilken förklarar den nettoförsäljning som skett i den aktien.   


Teknisk vy för börsen  

Då den allmänna börsutvecklingen ofta har en stor inverkan på enskilda aktiers utveckling är det också viktigt att hålla sig uppdaterad om den generella aktiemarknadsutvecklingen. 

För att underlätta för detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Läs mer: OMXS30 - Fortsatt positiv underton 



De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 3

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan