Castellum har rapporterat en fastighetsvärdeökning på 3,2 procent i fjärde kvartalet, och en vinst som överträffade förväntningar med 1 procent. På det följde en väntad höjning av utdelningen till 5,30 kronor per aktie vilket signalerar det tjugonde året i rad som bolaget ökar utdelningen.

SEB och Nordea är två banker med olika exponeringar. Den förra är stor utlånare på svensk bostadsmarknad medan den senare har relativt låg exponering mot denna marknad. På onsdag nästa vecka kommer SEB:s Q4-rapport och då kan marknadens höga förhoppningar på bankens tillväxtmöjligheter utmanas. Nordea har redan Q4-rapporterat och aktien föll fyra procent på det lägre finansiella nettoresultatet. Läs Aktiellts artikel om banksektorn här.

Loomis rapporterar Q4 på tisdag och Kepler Cheuvreux har nyligen inlett bevakning på kontanthanteringsbolaget som siktar på tillväxt genom ökad amerikansk efterfrågan på outsourcing av kontanthanteringstjänster samt tillväxtmarknader med hög användning av kontanter. Läs om den nya bevakningen här.

På råvarumarknaderna har priser för basmetaller legat högt under fjärde kvartalet, och bedömningen är att vidare prisökningar på koppar, zink och nickel kan kompensera Boliden för den svagare dollarkursen gentemot kronan. 

Boliden nådde målet på ett kapitalutnyttjande under 20 procent och har en stark balansräkning med potential för fördubblad utdelning från nuvarande 8 kronor per aktie. Dock råder alltjämt rekommendation Behåll.

Kommande vecka väntar flera viktiga rapporter. Bland annat presenterar Getinge, Alfa Laval, H&M, Skanska, MTG och Danske Bank sina resultat.

Läs hela Aktienytt här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan