De flesta kunder hos Swedbank och sparbankerna har sina aktier förvarade i en depå vilket innebär att de är förvaltarregistrerade. 

- Aktierna i en depå är inte automatiskt rösträttsregistrerade vilket innebär att du måste göra detta innan du kan anmäla dig till en bolagsstämma, säger Tomas Karlsson, informationsansvarig för Värdepapperstjänsten.

Enklast gör du detta själv via den tidigare versionen* av internetbanken under ”Spara/Placera – Värdepapperstjänsten”. Där väljer du ”Hantera värdepapperstjänst” och sedan ”Gå på stämma”. Har du flera depåer måste du rösträttsregistrera varje depå för sig, dock gäller rösträttsregistreringen för samtliga värdepapper som finns i din depå och den gäller tillsvidare.

- Du kan även kontakta ditt kontor eller kundcenter så hjälper vi dig med rösträttsregistreringen, säger Tomas Karlsson.


*För att gå till den tidigare versionen av internetbanken finns en länk i vänstermenyn ”Tidigare versionen av internetbanken”.