Veckan som gick
Aktiemarknaderna fortsatte i positiv anda. Samtliga regioner slutade uppåt, EM, Japan och USA gick bäst. 


Veckan som gick kommer
Kommande vecka rullar rapportsäsongen igång på allvar, vi har att se fram emot flera tunga rapporter, här hemma bland annat från Nordea och Atlas Copco, i USA från ett flertal ledande IT och verkstadsbolag. På makro och den politisk/ekonomiska fronten får den pågående budgetdiskussionen i USA stor uppmärksamhet, men viktigare för marknaderna blir sannolikt beslut och kommentarer efter möten från ECB och Bank of Japan.  


Starka svenska rapporter i antågande? 
I veckan drar rapportsäsongen för fjärde kvartalet igång på riktigt i Sverige. Ett fåtal bolag, där bland Skanska och Scandic, har levererat vinstvarningar i förväg. 

- Vi ser dock dessa mestadels som bolagsspecifika och tar inte med oss dessa som några direkta orostecken inför den stundande rapportsäsongen. Som vi poängterat tidigare har makrostatistik från världens alla hörn varit stark och aktiemarknaden har återhämtat en del av svagheten från slutet av förra året, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.

 Överraskningsindex för de tre stora; USA, Europa och Kina är alla i positivt territorium och mer industrispecifika inköpschefsindex för tillverkningsindustrin har visat på tydlig styrka den senaste tiden. 

Swedbank ser detta som tecken på att rapporterna från de cykliska bolagen bör bli bra. Samtidigt måste det här sammanhanget vägas in att många av dessa aktier har utvecklats väl i den senaste återhämtningen. Detta höjer naturligtvis kraven på bolagen att leverera och värderingarna har i de flesta fall stigit jämfört med hur det såg ut innan förra rapportsäsongen. 

- Med det sagt så ser vi goda förutsättningar för bra rapporter, inte minst från de cykliska bolagen, men de som inte lever upp till förväntningarna får sannolikt räkna med relativt stora kursfall, säger Mattias Isakson.


Amerikansk banksektor tidig rapportbarometer 

Rapportsäsongen i USA är igång, och ledande banker är som vanligt tidigt ut. Förutom en första rapportbarometer får vi en indikation på förväntat utfall från det beslutade skattepaketet, banksektorn ses ju allmänt som en stor vinnare på reformen. 

- Så här långt har resultaten tagits emot milt positivt. Siffrorna är solida, men inte entydiga. Tradingverksamheten, speciellt räntedelen, utvecklas fortsatt svagt, den låga marknadsvolatiliteten gör det svårt att tjäna pengar, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg.

Investmentbankverksamheten däremot har generellt utvecklats starkt och förväntas fortsätta göra det framledes, med hög aktivitet inom företagsköp och sammanslagningar, delvis drivet av den kommande skattereformen. Baksidan av reformen är att många banker tvingats till stora nedskrivningar av ackumulerade skatteavdrag och i samband med hemtagning av vinster som varit placerade utomlands, men detta har till stor del legat i förväntansbilden. 

De banker som rapporterat hittills förväntar sig en skattesats för 2018 i intervallet 19-25 procent, ner från de tidigare kring 30 procent. 

- Preliminära besked om hur pengarna ska fördelas mellan olika intressenter varierar, aktiemarknaden vill se fortsatta återköp och höjda utdelningar. Banksektorn har de senaste månaderna och hittills i år utvecklats väl absolut och relativt, delvis på förhoppningar om ett gynnsamt utfall från skattereformen, säger Mats Waldemarsson, 


Amerikanska räntor rör sig uppåt
Rörelserna på räntemarknaden har börjat förbrylla marknaden och ett antal kända investerare har uttalat sig i media om att tjurmarknaden, med låga obligationsräntor, nu är förbi. 

Den amerikanska 10-åriga statsobligationen har nått sin högsta nivå sedan 2014 samtidigt som 2-åringen noteras på den högsta nivån sedan 2008. 

Anledning till detta är den relativt robusta statistiken från USA (bland annat för detaljhandeln och inflationen). Uppgången i långräntorna kan förklaras nästintill helt och hållet med ökade inflationsförväntningar, där marknadens långsiktiga förväntningar har gått upp i motsvarande takt 

Samtidigt har förväntningarna på räntehöjningar från Fed också ökat, vilket delvis förklarar uppgången i 2-årsräntan. 

- Diskrepansen mellan marknadens och Feds prognoser har minskat. Fed räknar själv med att höja räntan tre gången under 2018 och marknadsprissättningen har gått från två höjningar i december till att nu prisa in två o en halv höjning, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg. 

Trumps skattereform kommer att kosta i form av ökad statskuld, vilket driver upp räntorna. Reformen förmodas, trots en låg multiplikatoreffekt, ändå kortsiktigt stimulera konsumtionen eftersom konjunkturen i USA befinner sig i en mogen fas. Främst bidrar skattereformen dock till förmögenhetsomfördelning.           


Olja – En perfekt storm 
Oljepriset har sedan i höstas stigit kraftigt.  Anledningen är flera och det har varit lite av en perfekt storm kring oljan. Först förlängde OPEC och Ryssland avtalet om produktionsneddragningar vilket följdes av en allmän oro i Mellanöstern. Lägg till produktionsstörningar på flertalet fronter och en dollar som kraftigt försvagats så har tillräckligt mycket stört utbudssidan. Men det finns även tecken på att efterfrågan ökat då bland annat de rekordstora oljelagren minskat kraftigt. Efter den kraftiga prisuppgången har risken på nedsidan onekligen ökat. Marknadsbedömare anser att ovanstående anledningar delvis är inprisade och enligt positionsdata säkrar kommersiella aktörer rådande kursnivåer. 

- Sannolikt kommer den kraftiga uppgången i oljepriset även att påverka inflationen framgent och vi räknar med att Centralbankerna kommer följa utvecklingen noga, säger Johanna Högfeldt.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan