I veckan har många hållt ett extra öga på Skanska efter onsdagens vinstvarning och varselbesked. Det preliminära rörelseresultatet för helåret landade på 5,3 miljarder kronor, att jämföra med analytikerkonsensus på 6,4 miljarder kronor. Skanska rapporterade även engångskostnader på 1 miljard kronor. 

Besvikelsen innebar kursras men ska kanske betraktas med is i magen. Engångskostnader är just det, och efter den initiala nedgången samt kostnadsbesparande åtgärder finns ändå värde i bolaget att köpa trots sänkt riktkurs.  

För MTG går det istället framåt. Nordenledande medie- och underhållningsbolaget driver marknaden med fokus på yngre målgrupper som vill se – och gillar att spela – onlinespel. 

E-sportsegmentet växer kraftigt varje år (32 procent genomsnittlig årlig tillväxttakt) och bolagets division MTGx är en global ledare här, vilket kommer återspeglas i cirka 200 baspunkters marginaltillväxt för 2018 och ge intäkter på 3 miljarder kronor vid 2020. Ett intressant tillägg till portföljen. 

När Q4-rapporten och helåret presenteras nästa fredag förväntas SSAB föreslå sin första utdelning sedan 2012. Bättre volymer och priser på både koncern- och divisonsnivå ihop med vinstförbättringar för specialstål pressar upp prognoserna för operationellt rörelseresultat. Aktien är något undervärderad sett till tolv månaders framåtblickande EV/EBITDA, vilket innebär Köprekommendation och höjd riktkurs. 

BillerudKorsnäs var en annan vinstvarnare denna vecka. Kapacitetsförstärkningen vid värmländska Gruvön äter på kassaflödet som förväntas bli negativt de kommande åren. Utifrån historiken, med tre vinstvarningar sedan början av december, och den vinstvolatilitet som finns i skog, papper och förpackningar upprepas rekommendationen Minska. 

Com Hem meddelade i förra veckan att man går ihop med Tele2 efter bud. Det får till följd att Kepler Cheuvreux nedgraderat aktien till Behåll efter att tidigare Köprekommendation avkastat 17 procent på de fyra månader som gått sedan Kepler Cheuvreux initierade bevakning i höstas.

Framöver rekommenderas även att hålla koll på den tilltagande rapportströmmen. Nästa vecka kommer bland andra Investor, Com Hem, NCC, Essity, SSAB och Atlas Copco att presentera bolagsrapporter.

Läs Aktienytt för vecka 3 här, och ha en trevlig helg.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan