När fredagen kunde summeras hade Atlas Copco, SSAB och Telia presenterat Q4-rapporter under dagens lopp. Det avslutade en vecka där även Investor, Nordea och fastighetsbolaget Castellum presenterat delårssiffror.

Aktiellt ställde inför rapporteringen frågan till er läsare om vilken aktie som förväntades gå bäst på börsen efter detta.

Allra flest, 30 procent, trodde Investor skulle gå bäst. Därefter trodde 28 procent på SSAB, och 16 procent på Atlas Copco.

Investor steg förvisso med 1,3 procent efter besked om att utdelningen höjs med 1 krona till 12 kronor. För det fjärde kvartalet redovisade bolaget dock en negativ totalavkastning samt en stigande substansrabatt.

SSAB backade med 1 procent efter ett kvartalsrörelseresultat om 843 miljoner kronor, 17 procent lägre än analytikerförväntningar på i snitt 1 013 miljoner kronor. Nordamerikansk prispress gjorde att resultatet understeg förväntningar, samtidigt som en väntad utdelning presenterades – den första sedan 2012.

Atlas Copcos resultat tyngdes av engångsposter och kom in lägre än analytikersnittet. På rapporten sjönk aktien med 0,9 procent.

En majoritet av läsarna, hela 74 procent, var alltså orienterade mot industri och Investor. Men fredagens och veckans främsta bland alternativen i Veckans Fråga var Telia, något 16 procent hade kryssat i.

Före engångsposter var underliggande ebitda-vinst i linje med marknadsförväntningar och justerat rörelseresultat låg på 6 590 miljoner kronor. Marknaden tog gladeligen emot det förbättrade kassaflödet och bibehållen utdelning, och aktien steg 4 procent på rapporten.

Fastighetsbolaget Castellum uppvisade ett starkt driftsöverskott, goda hyresintäkter och dubbelt så högt resultat per aktie som förväntat, samtidigt som föreslagen utdelning låg 5 öre lägre per aktie än förväntat. Aktien sjönk med 0,6 procent.

Den stora förloraren efter rapportsläpp var Nordea som hade ett rörelseresultat 12 procent lägre än förväntat, hänförligt till bankens lägre räntenetto. Aktien backade 4,2 procent.

Så här såg förra veckans svarssiffror ut, på frågan ”Vilken aktie går bäst på rapportdagen?” (aktieutveckling inom parentes):

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

  • Investor 30 % (+ 1,3 %)
  • Nordea 6 % (- 4,2 %)
  • Castellum 4 % (- 0,6 %)
  • Telia 16 % (+ 4 %)
  • SSAB 28 % (+ 1 %)
  • Atlas Copco 16 % (- 0,9 %)

Den nya veckan för med sig nya bolagsrapporter av bland andra H&M, Loomis, MTG, SKF och Volvo, och därmed en ny chans att besvara Veckans Fråga.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan