Börstittande verkar inte ta sommarledigt. Förra veckans fråga handlade om hur ofta Aktiellts läsare kollar på börsen under semestern, och en överväldigande majoritet svarade att de aktivt fortsätter följa den.   

53 procent av de tillfrågade svarade att de i alla fall kollar börsen en gång per dag, medan 32 procent uppgav att de tittar flera gånger per dag.  

Normalt brukar sommarmånaderna på börsen vara något lugnare på grund av minskad aktivitet, men enligt Swedbank Analys kan årets säsong bli annorlunda. Anledningen är de pågående omvärldshändelserna, med politiska spänningar och hot om handelskrig. 

Utfallen från dessa kan påverka finansmarknaderna, varför det kanske inte är förvånande att många läsare håller ett öga på börsen även medan de kopplar av i sina hängmattor.  

För de sparare som faktiskt vill ta ledigt från börsen utan att för den sakens skull göra sig sårbara för svängningar på finansmarknaderna kan tjänsten Trigger/Stop Loss vara värd att titta närmare på. 

Tjänsten gör det möjligt att automatisera bevakning och ordergenomföring efter enligt användaren förutbestämda kriterier, och innebär att denne till exempel kan ta en paus från börsen utan att behöva oroa sig för att gå på en mina om någon händelse skulle sätta marknaderna i gungning. 

Vill du läsa mer om funktionen Trigger/Stop Loss? Titta här


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga

Hur ofta kollar du börsen under semestern?

  • Flera gånger om dagen 32%
  • Dagligen 53%
  • Varje vecka 11%
  • Inte alls 4%