Det har stormat runt Danske Bank den senaste tiden. Orsaken är den pågående penningtvättskandalen i Estland, där bankens utländska filial anklagas för att ha utnyttjat bristfällig kontroll från huvudkontoret till att ägna sig åt tveksamma affärer. 

Skandalens avslöjande har gått hårt åt Danske Banks aktie, men Kepler Cheuvreux anser att priset nu fallit långt nog baserat på vad de tror slutnotan kommer landa på för banken. Samtidigt bedöms resten av verksamheten som välfungerande och livskraftig, varför Kepler Cheuvreux tror man kan vänta sig en återhämtning av aktiepriset. Rekommendationen är därmed fortsatt Köp. 

Något sämre tros det vara med Handelsbanken. Huvudorsaken är den stora exponeringen mot Sveriges bolånemarknad, där företaget har den högsta tremånadersräntan av de svenska storbankerna. Detta bedömer inte Kepler Cheuvreux som hållbart på längre sikt, och bankens vinstmarginaler tros därmed komma att sjunka. 

Vidare lägger Handelsbanken nu avsevärda summor på IT-utveckling för att hänga med i finansbranschens förändringar, vilket tillsammans med dyrare verksamhet i Storbritannien överlag innebär ökade kostnader. Kepler Cheuvreux upprepar därmed rekommendationen Minska. 

Alfa Laval ligger jämförelsevis i lä, och anledningen är passande nog företagets marina varusegment. Det anrika svenska verkstadsbolaget tillverkar utrustning och komponenter för tre konsumentområden; energi, mat & vatten, och marin. Det är på det senare området som efterfrågan på miljöinriktad marin teknologi varit särskilt god, och försäljningssiffrorna överträffat förväntningarna. 

Kepler Cheuvreux tror även att Alfa Lavals energisegment kommer gynnas i takt med att de globala energipriserna börjar stiga, då företaget är framstående inom energieffektiva kapitalvaror. 

Alfa Laval har som ett exportorienterat bolag också gynnats av den försvagade svenska kronan, då denna låter företaget pressa priserna jämfört med sina utländska konkurrenter. Sammantaget bedömer Kepler Cheuvreux aktiens prognos som god, och rekommendationen höjs till Köp. 

Läs hela Aktienytt för vecka 27


Viktig information