Ny Teknik
Är en spetsig småbolagsfond med nordiskt fokus som investerar i små, innovativa teknikbolag inom bland annat medicinteknik, bioteknik och data- och mobilspel. Ny Teknik är den fond som har haft bäst avkastning av alla fonder på hela fondmarknaden på tre och fem års sikt, oavsett fondkategori och marknad. Fonden fick under året Lipper priset för sin goda avkastning och har fem stjärnor i Morningstar sett över alla tidshorisonter.

Vill du investera i Swedbank Robur Ny Teknik? Klicka här


Småbolag Global
Småbolag Global är en koncentrerad småbolagsfond som investerar brett i småbolag över hela världen med en tonvikt mot USA. Fonden har gått upp ca 25 % sedan den startades vilket vida överstiger fondens jämförelseindex och är sedan start en av de bästa fonderna i sin morningstarkategori. 

Vill du investera i Swedbank Robur Småbolag Global? Klicka här


Global Impact
Den 29 maj lanserades Global Impact - en aktiefond som helt fokuserar på att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och en bättre värld. Global Impact investerar i bolag från hela världen, inklusive tillväxtmarknader, vars verksamheter bidrar till att lösa globala utmaningar. 

Vill du se en film om Swedbank Robur Global Impact?

Vill du investera i Swedbank Robur Global Impact? Klicka här


Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se