Pension är högaktuellt just nu. I dagarna dimper det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten ner i våra brevlådor. Där kommer som vanligt besked om den pension som kan förväntas från staten, vilket är högst hälften av slutlönen. 

Till det kommer pensionen från jobbet (tjänstepensionen) som gör att de som går i pension nu vid 65 års ålder kan vänta sig en pension på cirka 60-65 procent av slutlönen. Men yngre generationer kan inte räkna med dessa nivåer. Anledningen är att vi lever längre och eftersom inkomstpensionen ska räcka hela livet urholkas pensionen. 

Den som inte nöjer sig med 50-55 procent av slutlön i pension måste därför komplettera med ett privat sparande. Enklaste sättet att lyckas behålla sin levnadsstandard efter pensioneringen är att börja spara tidigt och placera pengarna där de ger hög avkastning. Då hinner kapitalet växa under många år. 

Intresset för att spara privat till pensionen ökar också. En färsk SIFO-undersökning som Swedbank och Sparbankerna beställt visar att 54 procent sparar privat till sin pension, en uppgång från 45 procent föregående år. Men det är fortfarande många fler som skulle behöva spara. En fjärdedel av svenskarna tror inte att de kommer att klara sig på sin pension och över hälften tror att pengarna inte kommer att räcka till för att leva det liv de drömmer om som pensionär. 

Med hjälp av räknesnurran Första Pensionshjälpen kan du enkelt prova hur mycket du uppskattningsvis behöver spara varje månad för att få den pension du vill ha.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan