Rapportsäsongen är igång, och svaren från förra veckans fråga visade sig ligga rätt nära sanningen. Fabege var nämligen aktien som Aktiellts läsare hade mest förhoppningar om, där 29 procent trodde att den skulle gå bäst. Detta visade sig också stämma. Aktien steg med hela 9,6 procent under rapportdagen. 

Företaget, som framför allt innehar kontorsfastigheter i Stockholm, visade i sin delårsrapport att efterfrågan på dessa var fortsatt stark, och att nedgången på bostadsmarknaden i Stockholm inte spridit sig till kontorsmarknaden. Tvärtom menade vd Christian Hermelin att nedgången har minskat konkurrensen om byggbar mark, vilket har gjort det billigare att utveckla kontor.

Dustin Group hade den näst bästa utvecklingen av aktierna i omröstningen, och steg med 5,2 procent. Företaget, som ägnar sig åt försäljning av IT-produkter till företag, levererade ett ökat resultat samt förvärvsplaner av det holländska bolaget Vincere. Detta togs emot positivt av marknaden. 

Det stora norrländska fastighetsbolaget Diös steg med omkring 1 procent. Detta efter att ha redovisat ett förvaltningsresultat på 442 miljoner kronor för det andra kvartalet, jämfört med 432 miljoner kronor i fjol. Industrivärden C steg under torsdagen med ungefär 2,7 procent. 

Sämst av bolagen i omröstningen gick det för MAG Interactive, vars aktie sjönk med 1,2 procent efter delårsrapporten. Företaget, som utvecklar spel till mobiltelefoner, visade en omsättningsnedgång på 32 procent. Detta ansågs inte helt kompenseras av att nettoresultatet stigit något.  

MAG Interactive var också aktien som Aktiellts läsare hade lägst förhoppningar om, då bara 3 procent trodde att den skulle gå bäst under rapportdagen. 

Rapportsäsongen rullar vidare, och nu finns en fråga uppe om vilken aktie som läsarna tror kommer gå bäst under denna veckas rapportdagar. Nästa vecka kommer vi följa upp hur det gick. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

  • Fabege 29%
  • Diös Fastigheter 18%
  • Industrivärden C 21%
  • Dustin Group 8%
  • MAG Interactive 3%
  • Vet inte 22%


Viktig information