Till syvende och sist är det företagets vinstutveckling som bestämmer hur en aktie utvecklas långsiktigt. 

- Därför fokuserar jag på att leta efter bolag som jag tror med stor sannolikhet kommer att öka sina vinster. Annorlunda uttryckt kan man säga att jag är intresserad av små bolag som kan bli stora, säger Niklas Larsson.

Konsten är förstås att hitta dem bland de över 4 000 bolag han har att välja bland. För att öka möjligheten att hitta vinnarna letar Niklas Larsson efter bolag som kan förväntas öka vinsterna på ett förutsägbart sätt. 

- Ett typiskt tema för att hitta denna typ av bolag är titta på hur tekniska förändringar ändrar våra liv och försöka identifiera bolag som är föregångare. Hittar jag denna typ av bolag så går jag hellre in för tidigt, än när saker och ting redan börjat röra på sig. Och sedan försöker jag ha tålamod, för det är något som marknaden inte har, säger han. 

Mastercard och Visa är kända exempel på denna typ av bolag. De har under mycket lång tid drivit på och gynnats av övergången från kontant- till kortbetalningar, och i takt med kakan vuxit har deras vinster ökat. 

Det finns också ett antal kriterier som gör att det är mer sannolikt att ett bolag skapar högre vinsttillväxt än det genomsnittliga bolaget.

Notoriska förvärvare på en fragmenterad marknad brukar generera 3-4 procent högre årlig tillväxt än den underliggande marknaden. Här är förebilden Melker Schörling och framgångssagan Assa Abloy. 

Att, som till exempel de redan tidigare nämnda kortföretagen, befinna sig på en marknad med strukturell tillväxt är ytterligare en bra förutsättning för att hitta företag med högre tillväxt än genomsnittet. En omstörtande affärsmodell är en annan egenskap som Niklas Larsson letar efter. Här nämner han två av fondens innehav, matleveransföretaget Takeaway.com och den italienska internetbanken Fineco, som exempel. Takeaway.com ritar om marknaden för hämtmat i de europeiska länder där företaget verkar, och Fineco är en uppstickare på den italienska bankmarknaden,  som fortfarande domineras av traditionella banker med kontor.

- Aktier som är alldeles för billiga och missförstådda turn-around-bolag kan också vara intressanta investeringar, säger Niklas Larsson. 

Nästa steg i gallringsprocessen är att se om bolaget har någon av de egenskaper som Niklas Larsson gillar. 

Dessa är: En skalbar affärsmodell som inte är kapitalintensiv. Dominerande marknadsställning, som gör att bolaget har hyfsad kontroll över prissättningen och därmed har förutsägbara vinster. Återkommande försäljning, och möjlighet att göra påbyggnadsförvärv.  

- Bolag som är cykliska, banker, råvarubolag och samhällsservice, som till exempel el- och vattenbolag faller oftast bort. Kvar blir främst konsumentprodukter, läkemedel, personaluthyrning, outsourcing, diagnostik… Mycket teknik, mjukvara och tjänster och lite telekom. 

Affärssystemföretaget SAP är ett klassiskt exempel på ett bolag som har många av de egenskaper Niklas Larsson letar efter. Den dominerande marknadsställningen gör att det är svårt för nya konkurrenter att ta sig in och att prisbilden inte är hotad. SAP kan växa genom påbyggnadsförvärv. Skalbarhet gör att det kostar väldigt lite att sälja ytterligare ett affärssystem. Och försäljningen är återkommande. 

- Även om kunderna svär över klumpiga affärssystem så behåller de dem eftersom det är extremt jobbigt att byta och kundföretagen klarar sig inte utan dem. Det gör att om man hittar den här typen av bolag, så vet man ganska väl var golvet för vad de tjänar om tre till fem år är. Det ger gott skydd på nedsidan, konstaterar Niklas Larsson. 

Ett exempel på innehav i fonden som har dessa egenskaper är världens största domänbolag, amerikanska Godaddy. Förutom domännamn erbjuder Godaddy tjänster som gör det lätt för företag att starta sin verksamhet, sätta upp hemsidor, skaffa epost och så vidare. Kunderna prenumererar på tjänsterna och Goddaddy kan växa både genom förvärv av bolag som tillhandahåller passande kringtjänster och geografiskt. 


Attraktiv värdering
Men det räcker naturligtvis inte med att bolagen har alla de rätta egenskaperna, även värderingen måste vara attraktiv. 

Många bolag som befinner sig i en kraftig tillväxtfas tar mycket kostnader för att växa. Vid en första anblick är de därför inte särskilt lönsamma. För Niklas Larsson är det viktigt att sätta sig in i affärsmodellen och förstå hur bolagen tjänar pengar. 

- Ett knep jag använder för att värdera bolag som väljer att växa i stället för att göra vinst är att räkna ut hur stor vinsten skulle vara om bolaget slutade växa, säger han.  

Om ett bolag tar sig igenom alla nålsögon och dessutom är rimligt värderat försöker Niklas Larsson tänka bort vad som händer med kursen i närtid och agerar som en industriell köpare skulle gjort. 

- Jag slår till direkt och köper typiskt sett för tidigt. Blir det fel så säljer jag. Det är sällan något imploderar. Jag säljer också om en aktie blir för dyr eller om jag får möjlighet att köpa ett bättre bolag till samma värdering, säger Niklas Larsson. 

Passar den som:

Har en placeringshorisont som är tre år eller längre.

Läs mer om Swedbank Robur Småbolagsfond Global


Viktig information
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se