MTG exemplifierar fondfilosofin
I förra delen av intervjun med Carl Armfelt och Erik Sprinchorn, förvaltare av Swedbank Robur Ny Teknik, förklarade de filosofin bakom fondens framgångar. Läs hela artikeln här.

Fondens största innehav är det Kinnevikägda mediebolaget MTG. Carl Armfelt lyfter fram hur MTG är ett av få mediebolag som vill och försöker förändra sig i en streamingbaserad värld. Bolaget äger plattformen och rättigheterna till ESL, en världsomspännande e-sportliga. 

Det gör att MTG sitter i en god förhandlingssituation när det gäller sändningsrättigheter och innehåll på en framtida marknad som Ny Tekniks förvaltare menar kommer att bli världens största sport.

Nyligen aviserades att MTGx, den digitala delen med e-sportsändningar, ska avknoppas från MTG. Detta ser Carl Armfelt som ett uttryck för hur bolag och ägare ”försöker ompröva hypotesen för vad ett mediebolag i en digitaliserad värld ska vara”. Det är även ett tydligt tecken på att MTGx är moget att stå på egna ben rent finansiellt.

Först och främst kan innehavet i MTG ses som ett uttryck för fondens filosofi: att förstå tillväxt och dess värde. Ihop med ett duktigt och rutinerat managementteam är tillväxt två faktorer som Ny Teknik letar efter i alla bolag de investerar i. De senaste åren har detta sökande bevisligen burit frukt.


Börsen bra hem för spelbolag
I mars i år belönades Swedbank Robur Ny Teknik med utmärkelsen Lipper Fund Awards 2018 för bästa fond inom kategorin Equity Nordic för de senaste tre, fem och tio åren. Det var tredje året i rad som Ny Teknik är bästa fond sett ur en tre- och femårsperiod.

För fem år sedan fanns det två börsnoterade svenska datorspelbolag med ett ungefärligt börsvärde på 400 miljoner kronor. Nu finns ytterligare en handfull bolag, och tillsammans har dessa ett börsvärde på cirka 35 miljarder kronor. I flera av dessa har Ny Teknik varit investerat tidigt och följt med hela vägen in till börsen. Börsinträdet har skapat möjligheter till förvärv som fondförvaltarna anser ”transformativa” för bolagens utveckling.

– Börsen är ett långsiktigt hem och det bolagen har gjort är ett bevis på att börsen är bra att vara på. Se bara på de otroligt värdedrivande förvärv som ett par av dem genomfört. Vi är glada för detta, glada att vara aktieägare i dessa, och det visar återigen värdet av att vara långsiktig, säger Erik Sprinchorn.


Förändrad distributionsmodell bakom utvecklingen
Ett skäl till varför så många svenska datorspelbolag vuxit fram är att de tidigt förstått vikten av att bygga egna communities och utnyttja det strukturella skifte som ägt rum vad gäller speldistribution – från cd i fysisk butik till licensnyckel på onlineplattformar, enligt Erik Sprinchorn.

Därtill är synsättet på spelets användare annorlunda. Bolagen ser dem som en del av spelet och varumärket snarare än som kunder.

Istället för stora produktioner med långa ledtider där bolagen mer eller mindre satsar allt på ett kort, och de låga intäktsnivåer som följer däremellan, har fler bolag tagit makten i egna händer och blivit sina egna ”förläggare” – särskilt mellanstora bolag.

– När en bransch omformas på detta sätt drar det till sig mer konkurrens. Vi ser och kommer fortsätta se en högre fragmentering av marknaden. Det gör det ännu viktigare att bygga communities och ha direktkontakt med användarna, säger Erik Sprinchorn.

Snittlönsamheten kan framöver komma att pressas ned, vilket kan få fler bolag att fallera. Då finns en stor stock av immateriella tillgångar för kvarvarande bolag att förvärva och förädla de egna produktionerna med. Men Ny Tekniks förvaltare tror att det finns värde att hämta i branschen.

– Det som gäller är att skapa ett långsiktigt och väldigt ärligt varumärke, avslutar Carl Armfelt.

Läs tidigare intervjuer med fondförvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn: Missförstått Spotify på väg till börsen och Filosofin bakom framgångsrik fond.

Information om Swedbank Robur Ny Teknik.