De flesta lär känna igen namnet Netflix. Strömningtjänsten för filmer och TV-serier som företaget erbjuder har blivit otroligt populär, och uppskattas numera använda 20% av hela världens bandbredd. 

Företaget räknas till gruppen FAANG: USAs största teknologiaktier bestående av Facebook, Amazon, Apple, Netflix, och Google. Det är dock relativt nyligen som Netflix blivit en sådan jätte. Företaget grundades år 1997 i Kalifornien av Marc Randolphs och Reed Hastings för att erbjuda filmuthyrning via postorder. Affärsidén var inspirerad av e-handelsbolaget Amazon, som redan då var välkänt inom USAs IT-kretsar. 

Netflix spenderade det följande årtiondet som ett livskraftigt men rätt anonymt bolag, vars personalstyrka sällan översteg något hundratal personer. Det stora genombrottet kom när det, efter att ha sett Youtubes popularitet, bestämde sig för att göra sitt filmbibliotek tillgängligt direkt via internet. 

Projektet lanserades år 2007, och det tog inte lång tid innan potentialen började visa sig. Elva år senare har företaget 125 miljoner prenumeranter och ett börsvärde på över 150 miljarder dollar, motsvarande nästan en tredjedel av Sveriges BNP.  

Netflix är numera också en jätte inom produktion. Bolaget planerar att spendera närmare 13 miljarder dollar på eget material i år, vilket ska resultera i 82 nya filmer. För att sätta den siffran i jämförelse planerar Warner Brothers, Hollywoodstudion med flest pågående projekt, att släppa 23 filmer i år. 

Jättesatsningen på eget material tros fortsätta, och kan ses som ett svar på ökande konkurrens. Flera andra storföretag har insett potentialen på strömningmarknaden, och planerar nu att lansera eller kraftigt utöka konkurrerande tjänster till Netflix. Till dessa hör bland annat Amazon, AT&T och Apple.

Att då kunna erbjuda ett stort sortiment av exklusivt material blir ett sätt att särskilja sig, och är en av förklaringarna till varför Netflix nu spenderar summor motsvarande nästan hela sin årsomsättning på egen produktion. Om det kommer räcka för att behålla företagets marknadsledande ställning är svårt att säga. Det verkar i alla fall dra ihop sig till en stor kamp i USA om vilka företag som kommer förse oss med filmer och serier i framtiden.   


Du vet väl att?

Du kan handla amerikanska aktier courtagefritt under hela juli