Alexander Wallin växte upp på Tjörn utanför Göteborg. Som 14-åring jobbade han i glasskiosken och började tjäna ihop sina egna pengar, som han efter råd från sin pappa valde att stoppa in i aktier. Det var genom en lyckad investering i tidig ålder, där han köpte aktier för 3,75 kr/styck som sedan såldes för 12 kr/styck, som han fick upp ögonen för handel med aktier. 

– Som 20-åring hade jag gjort tillräckligt många lyckade investeringar för att från egen ficka kunna betala mina studier på University of California San Diego (UCSD) och Harvard, berättar Alexander Wallin.

Under snart sju års tid har entreprenören Alexander Wallin arbetat med sin startup SprinkleBit. Appen är en övningsplattform för handel med aktier där man från start får tillgång till så kallade Sprinklebucks, vilket är användarnas virtuella valuta för fiktiva investeringar. 

SprinkleBit erbjuder användarna möjlighet att socialisera sig med, samt ta rygg på, andra duktiga investerare. På sikt är planen att handel med faktiska pengar och finansiella tillgångar ska integreras i appen, som ett nästa steg för användarna när de känner sig redo. 


Vi blir smartare tillsammans
Idén bakom SprinkleBit bygger på flera delar. En viktig faktor som ledde fram till idén var att hans vänner ofta frågade efter investeringsråd från honom.

– Jag svarade att jag inte kan rådge dem i ett investeringsbeslut men att de gärna fick se min portfölj och utifrån det ta ett eget beslut, säger han.

I samma veva läste Alexander Wallin en bok av författaren James Surowiecki som säger att konsensus i rummet är ibland smartare än den smartaste personen, vilket i detta sammanhang ska förstås som att vi tar bättre investeringsbeslut tillsammans. 

Baserat på denna kunskap och kontaktnätet han skapat genom sina studier på UCSD inledde han ett samarbete med professorn och Nobelpristagaren i ekonomi Harry Markowitz. 

Tillsammans utvecklade de en algoritm för att analysera aktiers upp- och nedgångar samt investerarnas agerande och prestation. Baserat på den konstruerade algoritmen kunde de med 87 procents sannolikhet säga vilka aktier som skulle gå bättre eller sämre än marknaden.

– Vi kom fram till att vi endast behövde 650 transaktioner till vår analys för att kunna ta bättre beslut än marknaden, berättar han. 


Övning ger färdighet
På samma sätt som du måste övningsköra för att bli en bra bilförare måste du öva på handel med aktier för att bli en bra investerare. SprinkleBit erbjuder ett enkelt sätt för användare att ta ansvar och bättre beslut rörande sitt sparande. Plattformen är även till för de mer erfarna investerarna att använda som ett forum för information och kunskapsutbyte. 

SprinkleBit har etablerat sig världen över. Störst intresse för appen har visats på den asiatiska marknaden, framförallt i Kina, vilket Alexander Wallin tror beror på att de ligger längre fram i sitt digitala användande. Även i Sverige har appen haft viss framgång, mycket tack vare partnerskapet med Swedbank.

– Det är ett bra samarbete där vi bidrar med expertis och lösningar inom finansiell teknik och Swedbank med sin etablerade kundbas, förklarar Alexander Wallin. 

Medan 2017 var ett uppbyggnadsår för SprinkleBit, så ser Alexander Wallin 2018 som ett tillväxtår för det sociala aktienätverket. Antalet användare ökar snabbt och plattformen utvecklas kontinuerligt. Närmast på agendan är att fortsätta utveckla plattformen och skapa en familj av produkter. 

- Vi har påbörjat uppbyggnaden av ett ekosystem där olika typer av erbjudanden såsom utbildning, simulator och trading utgör basen, förklarar Alexander Wallin. 
Detta är SprinkleBit
Swedbank och Sparbankerna erbjuder i samarbete med fintech-bolaget SprinkleBit, en social aktiehandelsplattform där användarna kan diskutera, lära sig om- och hur man handlar med aktier.

 

Hur kommer jag igång med SprinkleBit?
Appen heter SprinkleBit – Swedbank & Sparbankerna och laddas ner i AppStore eller Google Play. Appen är kostnadsfri att ladda ner och använda.

SprinkleBit erbjuder även en Premium-tjänst där du bland annat får tillgång till följande funktionalitet:

  • Stock Screener – Skräddarsydda sökfilter för att hitta välpresterande aktier
  • Alert – Sätta bevakningar på personer eller aktier
  • Analyser – Verktyg med analyser baserat på nätverkets gemensamma syn

 

 Läs mer om SprinkleBit här.