Den tidigare artikeln om Köpenhamnsbörsen beskrev bolag inom rederi, vindkraft och läkemedel. Danmark har emellertid fler storföretag än dessa, och här är ett par stycken som många svenskar borde känna till: 


Danske Bank – expansionsplaner och kundnöjdhet
Denna danska storbank är inte särskilt aktiv i varken Sverige eller Norge, vilket emellertid är något som kan ändras under kommande år då den planerar att utöka sin verksamhet i dessa länder. 

Danske Bank var tidigare drabbat av problem på de irländska och danska marknaderna samtidigt som den tampades med sviktande kundnöjdhetssiffror generellt. Nya rapporter tyder emellertid på att företaget lyckats trassla sig ur dessa bekymmer, vilket tas emot positivt av Kepler Cheuvreux. 

Danske Bank har även en stark balansräkning och god tillgång till kapital, varför Kepler Cheuvreux tror att betydande aktieutdelningar kan vara att vänta under kommande år. Sammantaget sett leder dessa faktorer till en positiv prognos för bolaget. 


Kepler Cheuvreux syn på Danske Bank

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 253 danska kronor


Carlsberg – uttorkad ölmarknad vållar problem
Som det tredje största bryggeriföretaget i världen går Carlsberg just nu igenom stora svårigheter. Till största del är dessa orsakade av sviktande försäljning för bryggeribranschen som helhet snarare än av problem som specifikt rör Carlsberg. 

De pågående hälsotrenderna i Europa slår mot alkoholkonsumtionen i allmänhet men öldrickande i synnerhet, samtidigt som stigande inkomster i många tillväxtländer ger sig uttryck i att konsumenterna där ersätter ölen med dyrare spritdrycker. 

Ytterligare ett problem är höjda importtullar i Ryssland vilka redan fått ölkonsumtionen där att dyka från 80 liter per person till 60 liter. Öl är nämligen en rätt priskänslig vara och även mindre prishöjningar kan få betydande negativa effekter på konsumtionen. Dåliga nyheter för Carlsberg, som i vanliga fall får uppemot 20 procent av sina vinster från den ryska marknaden. 


Kepler Cheuvreux syn på Carlsberg

  • Rekommendation: Sälj
  • Riktkurs: 630 danska kronor


ISS – en jätte inom servicesektorn
Det danska ISS är ett världsomspännande tjänsteföretag med över en halv miljon anställda, och erbjuder allt ifrån kontorsservice och städning till skadedjursbekämpning. Koncernens kärnverksamhet kan dock sägas kretsa kring just städservice och lokalunderhåll. 

Den senaste tiden för ISS har kännetecknats av betydande förändringar i kundsammansättningen, där förluster av avtalen med HP och ett antal investmentbanker kompenserats med nya kunder som Lego, Phillips och ett antal livsmedelskoncerner. 

Kepler Cheuvreux anser att bolaget har goda möjligheter att utöka sin verksamhet i tillväxtländerna, vilket tillsammans med dess redan starka kassaflöden och goda vinstmarginaler gör att de ger bolaget en hög riktkurs. 


Kepler Cheuvreux syn på ISS

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 265 danska kronor


Du vet väl att?

Du kan handla danska aktier courtagefritt 4-8 juni


Viktig information