Swedbank Robur Microcap grundades för ett år sedan, och likt fonden Ny Teknik ligger fokuset på mindre nordiska bolag med en hög grad av affärsinnovation. Portföljen är relativt koncentrerad då bara ungefär 30 bolag ingår i fonden totalt. Eftersom det är en microcap-fond består en del av fondens innehav av bolag som är noterade på mindre marknadsplatser såsom First North, och placeringarna rör sig i allmänhet om små bolag som drivs av entreprenörer. 

Swedbank Robur Microcap förvaltas av Erik Sprinchorn i samarbete med Carl Armfelt. De har sedan tidigare förvaltat Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Småbolagsfond Norden samt Swedbank Robur Ny Teknik. Den sistnämnda fonden har blivit utsedd till bästa nordiska fond på både tre, fem och 10 år år av Lipper fund awards. Med tanke på att Swedbank Robur Microcap nu har fyllt ett år träffade Aktiellt fondförvaltare Erik Sprinchorn för några kommentarer om hur det första året har gått. 


Fyra bolag har drivit uppgången
-Det är en riktigt kul fond att förvalta. Många mindre bolag med mycket passion och intressanta idéer, och jag är också väldigt nöjd med hur fonden har gått. Säger Erik Sprinchorn. 

Han menar att processerna för att hitta och investera i bolag som de började med har visat sig fungera bra, och säger att det blir mer av samma metoder att vänta i framtiden. 

Året har kännetecknats av högt tempo och många investeringar i både noterade och onoterade bolag, och ett av de senare har sedan förts ut till börsen.  

-När det kommit till fondens utveckling är det några stycken bolag som drivit mycket av uppgången. Dessa är Stillfront, Softronic, IBT och Storytel. Säger Erik Sprinchorn. 

Stillfront är ett indiespelföretag med verksamhet spridd över hela världen, medan Softronic är ett mjukvaruföretag riktat mot försäkringsbranschen. IBT å andra sidan är ett mindre läkemedelsföretag som utvecklar behandlingar för spädbarn, och Storytel ger ut ljudböcker. 

Fondens mest lyckade placeringar kommer därmed från helt olika branscher, och enligt Erik Sprinchorn illustrerar detta fondens investeringsstrategi väl. 

-I den här fonden tittar vi inte på branscher eller sektorer, utan vi har ett uttryckligt bolagsperspektiv. Vi letar efter intressanta företag oavsett vilken marknad de riktar sig mot. Säger Erik Sprinchorn. 


Affärsidén är viktig
För att kortfattat beskriva urvalsprocessen när de analyserar mindre företag säger han att entreprenören och dennes team är väldigt viktigt, och likaså hur bolagets finanser ser ut. Särskilt stor uppmärksamhet lägger han emellertid vid om lösningen som företagets affärsidé erbjuder faktiskt löser något viktigt problem. 

-Skulle det göra ont om det här företaget försvann från världen? Det är en av tumreglerna man kan använda för att utvärdera om ett företag har en bra affärsidé eller inte. Om den löser något problem som faktiskt spelar roll, säger Erik Sprinchorn. 

Han menar också att det är väldigt roligt att kunna påverka så mycket, då även mindre investeringar kan göra stor skillnad för så pass små bolag. 

-Vi är naturligtvis inte representerade i bolagsstyrelserna då vi inte får vara det, men vi hjälper gärna till och tar ägaransvar via valberedningarna samt genom diskussioner med företagsledningarna. Säger Erik Sprinchorn. 


Var beredd på svängningar
Han säger även att placerare i Swedbank Robur Microcap får vara beredda på hopp och svängningar i kursutvecklingen. Dels på grund av att det är dynamiska småbolag det rör sig om, och dels på grund av att det relativt lilla antalet företag som fonden investerar i gör att enskilda bolag kan ha stor påverkan på kursen. 

På några års sikt menar han emellertid att sådana fluktuationer jämnar ut sig, och att placerare därmed bör räkna med att behöva stanna kvar ett tag i fonden för att få maximal utdelning av den. 

Swedbank Robur Microcap är bara öppen för köp en gång per kvartal, och minsta belopp att investera är 100 000 kronor. Tidigare förelåg det en uttagsavgift vid försäljning av andelar i fonden som skedde utanför det första kvartalet varje år, men då fondens likviditet nu är så pass god är denna avgift borttagen. 

Fonden får emellertid max förvalta 2 miljarder svenska kronor, vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme för nya investerare om den kvoten fylls.  

-Just nu har vi ungefär 1,5 miljarder i insatt kapital, så om man är intresserad av att placera i fonden bör man hålla ett öga på om det fortfarande finns plats. Avslutar Erik Sprinchorn. 


Fakta om Swedbank Robur Microcap
Microcap är en spetsig småbolagsfond  som investerar i de allra minsta småbolagen. Microcap har även möjlighet att investera upp till 20 % i onoterade bolag. Sedan fondens startade 1 juni 2017 har den gått upp ca 27 % efter en stark utveckling i år. 

Microcap kommer att stänga för insättningar när den når 2 miljarder kronor i förvaltat kapital. I dagsläget förvaltas  cirka 1,5 miljarder kronor i fonden så än finns det möjlighet att köpa den. Microcap handlas kvartalsvis och nästa brytpunkt för köp är den 25 juni kl 16:00.


Vill du veta mer?

Läs informationssidan för Swedbank Robur Microcap 


Swedbank TV
Se intervju med fondförvaltarna