- Är man endast långsiktig och ovillig att ta risker, är certifikat inte rätt placeringsprodukt. Men för den som agerar kortsiktigt och är mycket intresserad och väldigt aktiv på börsen, så ger Bull & Bear-certifikat stora möjligheter till hög utväxling, säger Erik Edward, produktutvecklare av strukturerade produkter på Swedbank.

Är man riskvillig och förlusttålig och har en tydlig idé om i vilken riktning svenska och amerikanska aktieindex, en enskild aktie, valuta eller råvara ska röra sig på kort sikt, eller vill skydda sin aktieportfölj vid nedgång, så kan Swedbanks Bull & Bear-certifikat vara rätt placering. 

Poängen med Bull & Bear-certifikat är att kursförändringar i den underliggande tillgången, förstärks med en hävstång, vilket ökar möjligheterna till hög avkastning, men också riskerna. 

Certifikaten finns med åtta olika hävstänger: 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15 och 18 gånger. 

- Att det finns flera hävstångsnivåer gör att man kan anpassa den risk man tar. Swedbank ökar också successivt utbudet med nya underliggande tillgångar, allt för att kunna erbjuda våra kunder ett så brett urval som möjligt, säger Erik Edward.

I likhet med en aktie, är Swedbanks Bull och Bear-certifikat ett börsnoterat värdepapper som man enkelt kan köpa och sälja via internet- eller mobilbanken och bankens aktiemäklare.

- Handeln sker i realtid och går till på precis samma sätt vanlig aktiehandel. Riskerna är dock betydligt större, liksom möjligheterna att snabbt få betydligt högre avkastning än om man i stället ägt den underliggande tillgången, säger Erik Edward.

Eftersom den som handlar med certifikat ofta gör många affärer, är courtaget viktigt. För den som handlar med Swedbanks Bull & Bear-certifikat via internet- eller mobilbanken är minimicourtaget endast 19 kronor per affär. 


Så svarade läsarna på förra veckans fråga

Handlar du med hävstångsprodukter?

 • Ja, ofta 3%
 • Ja, ibland 13%
 • Nej, risken är för stor 19%
 • Nej, jag placerar bara långsiktigt 24%
 • Vad är hävstångsprodukter? 42%


Fakta Swedbanks Bull & Bear-certifikat 

 • Handlas med hävstång 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15 och 18 gånger 
 • förändringen i den underliggande tillgången.  
 • Handlas snabbt och enkelt på samma sätt som aktier.
 • Innebär en högre risk jämfört med en direktinvestering i underliggande tillgång.
 • Lämpar sig främst för affärer över dagen.
 • Inte lämplig för passiva/oerfarna investerare eller som långsiktig placering.


Läs mer om Bull & Bear-certifikat


Så handlar du Bull & Bear-certifikat

I likhet med en aktie, är Swedbanks Bull & Bear-certifikat ett börsnoterat värdepapper som du enkelt kan köpa och sälja via internet- eller mobilbanken och bankens aktiemäklare.


I internetbanken:

1. Logga in i internetbanken

2. Välj Spara och placera

3. Välj Värdepapperstjänsten och sedan den tjänst du önskar använda

4. I fältet ”Sök och lägg order”, som ligger uppe till höger på sidan, skriver du in en del av börskoden (till exempel bull omx x3sw)

5. Klicka på Sök

6. Klicka på Köp-knappen i sökresultatet

7. Om det är första gången du handlar med denna typ av värdepapper kommer en passandebedömning att visas.


I mobilbanken:

Om du inte handlat med denna typ av värdepapper tidigare behöver du göra en passandebedömning. Den gör du vid köp i internetbanken.

1. Logga in i mobilbanken

2. Välj Spara och placera

3. Välj Sök och Köp

4. I sök fältet skriver du in en del av börskoden (till exempel bull omx x3sw)

5. Välj certifikatet i sökresultatet

6. Klicka på Köp-knappen