Börsen har stigit de senaste åren och frågan är nu inte längre om utan snarare när marknaden ska vika. Samtidigt vill du inte positionera dig på ett sätt som gör att du går miste om eventuella fortsatta uppgångar. Mot bakgrund av den evigt svåra frågan om vart börsen är på väg har vi tagit fram en placering där du slipper ta ställning. Produkten heter Bevis Nu Sverige winwin och är kopplad till den svenska börsen. Det fina är att placeringen ger avkastning vid både en stigande och en fallande börs, förutsatt att fallet inte blir för stort. En winwin-situation för dig alltså!

- Hur är det möjligt? Den frågan får vi ofta när vi berättar om våra winwin placeringar. Kunden tror att det är något fuffens och att det låter för bra för att vara sant. Men det är sant, du kan tjäna pengar i både upp- och nedgång med den här placeringen, säger Amanda Vesterström, sales and marketing, Investeringsprodukter. 

Placeringen Bevis Nu Sverige winwin har en löptid på fem år och följer svenska OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. Vid en uppgång har du en hävstång på indikativt 175 procent, du får med andra ord 1,75 gånger indexuppgången. Om börsen istället fallit t ex 20 procent under femårsperioden ger placeringen en positiv utbetalning som motsvarar index nedgång. Börsen kan alltså falla med så mycket som indikativt -30 procent och placeringen ger ändå avkastning. Har index sjunkit mer än indikativt -30 procent vid  löptidens slut så reduceras ditt investerade belopp med hela nedgången. 

”Jaha, men något fuffens måste det vara med den här placeringen”, kanske du tänker. Här är allt du behöver veta så att du kan ta ställning till om det är en produkt för dig eller inte:

  • Du behöver vara beredd att behålla produk­ten under hela löptiden, alltså behålla den under fem år. Du kan sälja produkten under löptiden men du ska vara medveten om att prissättningen på andrahandmarknaden inte kommer att vara följsam med index utveckling.
  • Du får inte del av bolagens eventuella utdelningar – men å andra sidan har du en hävstång på indikativt 175 procent vilket kan uppväga det.
  • Avgiften är en procent per år och dras från nominellt belopp.
  • Courtaget är 1,5 procent på investerat belopp och betalas vid investeringstillfället.
  • Har marknaden på slutdagen fallit mer än indikativt minus 30 procent så innebär placeringen en förlust.
  • I en stillastående marknad ger placeringen ingen avkastning. 

- Viktigast är att du behöver kunna avvara pengarna i fem år, då det kan innebära en förlust för dig att sälja produkten under löptiden. Men om du har kapital att investera på fem års sikt så kan det vara en placering som passar i rådande marknad, avslutar Amanda.      

De flesta utfallen har varit positiva

Hur har det då sett ut historiskt? Blickar vi bakåt så långt som till 1990 och gör en rullande femårsinvestering i OMXS30 Index så har de flesta utfallen varit positiva, närmare bestämt 77,3 procent. 17,5 procent av utfallen låg mellan 0 och minus 30 procent och 5,2 procent hade ett utfall på sämre än minus 30 procent. Så i 5,2 procent av fallen hade investeringen inneburit en förlust. Så sedan 1990 hade en placeringen liknande Bevis Nu Sverige winwin i 94,8 procent av fallen gett ett positivt utfall. Nu ska vi tillägga att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.  

Låter det intressant? Läs mer i produktbladet, faktabladet och slutliga villkor på www.swedbank.se/struktprod

Hur går jag tillväga för att investera i Bevis Nu Sverige winwin?

Kontakta Swedbank för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på telefonnummer 0771 22 11 22.

Viktig information
All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.