Swedbank Robur Ny Teknik +17,9 procent (mars-maj)
Ny Teknik är en småbolagsfond med nordiskt fokus som investerar i små teknikbolag inom bland annat medicinteknik, bioteknik och data- och mobilspel. 

Kommentar från förvaltarna Erik Sprinchorn och Carl Armfelt
Det har varit ett stort antal bolag i fonden som haft en väldigt positiv utveckling. I tillägg är det ett flertal dataspelsbolag i fonden som utvecklats starkt och bidraget till fondens goda avkastning som exempelvis CD Projekt, G5 Entertainment och Paradox Interactive. 

Läs mer om fonden 

Köp andelar i Swedbank Robur Ny Teknik

Läs om Ny Tekniks investeringsfilosofi


Swedbank Robur Råvarufond +12 procent (mars-maj)
Råvarufonden placerar globalt i aktier i olika företag med stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruv- och metallsektorerna


Kommentar från fondens förvaltare Göran Villner:
En stark utveckling för oljepriset under de senaste 3 månaderna har medfört en mycket positiv utveckling för fondens innehav inom oljesektorn. Den globala konsumtionen av olja stiger stadigt och oljelagren har minskat under året. Innehav i bolag som Shell, International Petroleum, Lundin Petroleum och Occidental Petroleum har givit stora bidrag till fondens goda utveckling.

Läs mer om fonden 

Köp andelar i Swedbank Robur Råvarufond 

Läs Aktiellts artikel om den globala metallmarknaden 

Läs om Göran Villners syn på oljemarknaden


Swedbank Robur Fastighet- +10,7 procent (mars-maj) 
Fonden investerar globalt och i Sverige i bolag med inriktning mot fastighetsbranschen som exempelvis fastighetsbolag eller byggbolag.

Kommentar från fondens förvaltare Fredrik Mattsson
De senaste tre månaderna har fonden haft en god utveckling i framför allt USA. Fonden har även gynnats av dollarförstärkningen som skett under perioden. Ett bolag som starkt bidragit till utvecklingen är det amerikanska logistikföretaget Prologis.

Läs mer om fonden 

Köp andelar i Swedbank Robur Fastighet

Läs om Fredrik Mattsons syn på den svenska fastighetsmarknaden 

Läs om Fredrik Mattsons syn på den amerikanska fastighetsmarknaden