Det är inte alltid lätt att veta var man ska börja då man letar efter nya investeringsmöjligheter. För att underlätta i detta arbete finns det nu på Aktiellt en samlingssida med olika aktielistor och filtreringsmöjligheter. Sidan heter ”Inspiration” och nås via huvudmenyn högst upp på löpsedeln. Här samlas olika funktioner som alla syftar till att underlätta letandet efter nya aktier. 

Här finns länkar till Fokusportföljen, Sektorfavoriter, samt rekommendationslistan med avancerade möjligheter till filtrering och val av nyckeltal. Det erbjuds även frågebaserad aktiefiltrering, fördefinierade aktielistor utifrån olika kriterier, samt aktielistor med ägardata inom Swedbank och Sparbankerna. 

Martin Hallström, Marknadsstrateg på Swedbank Analys, förklarar syftet bakom funktionen. 

- Ambitionen med denna inspirationssida är att vi på ett enkelt, inspirerande och användarvänligt sätt tillgängliggör vårt erbjudande, börjar Martin Hallström. 

Han säger att de flesta av tjänsterna som nu erbjuds på inspirationssidan redan funnits sedan tidigare, men då varit utspridda över olika delar av Aktiellt. 

-Nu har vi samlat flera tjänster på en och samma plats, för att på så sätt göra det lättare och bekvämare för användaren, där just användarvänlighet och enkelhet är ledorden. Säger Martin Hallström. 

Martin Hallström vill emellertid poängtera att inspirationsfunktionen i första hand ska ses som ett hjälpmedel för att minska ner listan på bolag att titta närmare på. 

-Vi ser på inspirationssidan som en startpunkt då man börjar leta efter nya investeringsmöjligheter. Här kan läsare få upp ögonen för nya bolag som passar just deras egna valda kriterier.  Nästa steg i analysarbetet är därefter att läsa på om respektive bolag, vilket med fördel kan ske via den analys som finns här på Aktiellt under respektive bolagssida. Säger Martin Hallström.   

Inspirationssidan ska alltså fungera som ett första steg. En läsare som exempelvis är intresserad av fastighetssektorn  kan snabbt få fram en lista på dessa bolag via sektorfunktionen, med tillhörande nyckeltal och riktkurser. Därefter kan respektive bolags egna bolagssida, med analys och artiklar, nås via respektive bolagsnamn.

En sparare som vill ha mer handledning i aktieletandet kan till exempel använda funktionen ”Hitta dina favoriter”, där denne får svara på ett antal frågor om exempelvis företagens storlek, kursutveckling, och rekommendationer från Kepler Cheuvreuxs bolagsanalytiker. Denne blir sedan presenterad en lista med lämpliga aktier att titta närmare på.  

Ta en titt på Aktiellts inspirationssida genom att klicka härViktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan