Företagsobligationsfonden är den kreditfond som funnits längst i Swedbank Roburs utbud. Swedbank Robur har därefter kompletterat med först Företagsobligation Mix (en blandning av Företagsobligationsfond och High Yield- papper) och sedan 15 maj finns även Företagsobligationsfond High Yield, en fond med företagsobligationer som har lägre kreditbetyg, men också möjlighet till högre avkastning.

- Nu har våra kunder ett bredare utbud att välja ifrån vad gäller vilken risk och potentiell avkastning som passar dem bäst, säger Per Lilja, räntechef på Swedbank Robur.

Företagsobligationsfonden ger för närvarande en förräntning på 0,10 till 0,20 procentenheter per år efter avgifter. För Företagsobligationsfond High Yield bör den hamna mellan 1,8 till 1,9 procentenheter. Den högre förräntningen beror på att bolagen som ger ut obligationslånen har lägre kreditbetyg (från BB+ ner till C-). Som kompensation kräver marknaden en riskpremie. 

- Man talar ibland om ”skräpobligationer” och det stämmer väl i vissa fall eftersom konkursrisk finns i bolagen med lägst kreditvärdighet. Samtidigt är kreditriskerna i ett historiskt perspektiv generellt sett låga på den europeiska High Yield marknaden. Vi ser starkare balansräkningar i bolagen och bättre förmåga att betala räntor. Efter eurokrisen 2009 är det överlag högre kreditvärdighet bland Europas High Yield bolag, säger Per Lilja.

Nu bedömer marknaden att räntorna ska stiga efter lång tid med låga räntor. Är det då lämpligt att äga räntefonder som riskerar att tappa i värde?

- En High Yield-fond är faktiskt inte lika känslig för räntehöjningar som övriga räntefonder. Runt 90 procent av det företagen betalar för lånet är riskpremie och alltså inte ränta, det innebär också att förändringar i ränta påverkar denna fond mindre än till exempel obligationsfonder och företagsobligationsfonder inom Investment Grade segmentet. 

Företagsobligationsfond High Yield investerar i euro och i första hand på den europeiska obligationsmarknaden. 

- Får vi finansiell turbulens i Sverige kan det bli svårt att hitta köpare av svenska High Yield obligationer. Europa är en större och mer likvid marknad med fler aktörer, påpekar Per Lilja. 

Han tillägger att obligationsmarknaden i Sverige dessutom ligger tungt i bank och fastigheter vilket ökar sårbarheten, inte minst i bostadsutvecklingsbolag som fått det tuffare i samband med ökade amorteringskrav. Valutarisken är liten eftersom alla investeringar valutasäkras med så kallad hedging till svenska kronor.

Per Liljas råd är att se Företagsobligationsfond High Yield som ett komplement i ett långsiktigt sparande.

- Det är lägre risk än i aktier och vill man ha bästa möjliga avkastning över tid är High Yield det som har högst potentiell avkastning i räntevärlden. 

 Läs mer om Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield

Köp andelar i Företagsobligationsfond High Yield