Danmark kan jämföras med Sverige, då det trots sin ringa storlek som ett land i Europas nordliga periferi ändå är säte för ett stort antal jätteföretag som dominerar sina branscher globalt. Flera av dem i branscher som inte finns på Stockholmsbörsen. 


Maersk – nya utsläppsregler lysande nyheter för fraktjätten
Det 114 år gamla Maersk är världens största bolag inom containerfrakt, och bedriver även omfattande hamnverksamhet och bränsleutvinning. Med 88 000 anställda och en omsättning motsvarande nästan 350 miljarder svenska kronor finns Maersk på plats i de flesta länder, och den 600 fartyg starka flottan som innehas av dotterbolaget Maersk Line korsar alla världens oceaner. 

Under kommande år planerar Maersk att sälja eller knoppa av mycket av sin bränsleutvinning och gå tillbaka till att bli ett mer renodlat fraktföretag, varför dotterbolaget Maersk Line som ansvarar för containerfrakten blir det mest intressanta att analysera. 

Den stora osäkerhetsfaktorn inom fraktfartygsbranschen just nu kretsar kring införandet av nya internationella regler om svavelutsläpp. Dessa kommer tvinga rederibolag till att antingen byta bränsle eller installera omfattande (och dyra) reningssystem. 

På kortare sikt tror Kepler Cheuvreux att de flesta aktörer kommer välja att gå över till alternativa bränslesorter, vilket kommer tvinga fartygen att färdas i lägre hastigheter än nu. Detta tros leda till ett temporärt underskott i tillgängligt frakttonnage på världsmarknaden, varför taxorna som rederibolagen kan utkräva därmed lär höjas kraftigt.   

Goda nyheter för Maersk med andra ord, och Kepler Cheuvreux förutspår en uppsida på 40 procent inom 12 månader. I bästa fall kan aktiepriset komma att så mycket som fördubblas fram till år 2020. 


Kepler Cheuvreux syn på Maersk

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 13200 danska kronor


Vestas Wind Systems – vind i seglen 
Världens största vindkraftverkstillverkare, som emellertid främst har sina kunder i Europa och USA. Årets första kvartalsrapport visar något svagare tillväxtsiffror siffror än Kepler Cheuvreux hade hoppats på, varför riktkursen har justerats ned med 3 procent från tidigare nivåer. 

Även den nedjusterade kursen är dock betydligt högre än dagens aktiepris, så företaget tros fortfarande ha goda förutsättningar i takt med att världen fortsätter gå över till förnyelsebara energikällor. 

Den största potentialen ses i om Vestas skulle lyckas med att öka sina marknadsandelar i Asien och Latinamerika, där efterfrågan på vindkraftverk tros stiga kraftigt under kommande år och Vestas fortfarande är förhållandevis litet. 


Kepler Cheuvreux syn på Vestas Wind Systems

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 495 danska kronor


Novo Nordisk – Nordens största företag
Läkemedelsföretaget Novo Nordisk är sett till börsvärde det största företaget i Norden. Bolaget producerar ett betydande antal olika läkemedel men är särskilt stort inom diabetesmediciner.

Ozempic och Victoza, Novo Nordisks nya preparat på GLP-1 marknaden, uppvisar bättre försäljningssiffror än både företaget och Kepler Cheuvreux hade räknat med. GLP1-läkemedel används för behandling av typ-2 diabetes, men det är inte omöjligt att de även skulle kunna behandla vissa lever- och hjärtsjukdomar framtiden. En sådan nyhet skulle öka försäljningen ytterligare och vara mycket positivt för företaget.  

Å andra sidan har Novo Nordisks försäljning av basalt insulin (preparaten Levemir och Tresiba) sjunkit kraftigt under första kvartalet, och de negativa effekterna av detta är tillräckligt stora för att i princip radera ut Novo Nordisks framgångar på GLP-1 marknaden. 

Slutresultatet är att Kepler Cheuvreux inte skriver upp företagets riktkurs från nuvarande nivåer utan råder aktiesparare att avvakta, då Novo Nordisk för närvarande ses som en något osäker investering.   


Kepler Cheuvreux syn på Novo nordisk

  • Rekommendation: Avvakta
  • Riktkurs: 285 danska kronor


Du vet väl att?

Du kan handla danska aktier courtagefritt 4-8 juni

Viktig information