När vi nu går mot sommaren ser Swedbank ökande makroekonomiska och geopolitiska risker. Det finns även risk för en relativt turbulent sommar med förväntningar om mer volatilitet.

Swedbank har i dag även uppdaterat Investeringsstrategin för juni månad. I programmet förklaras bland annat synen på USA och Europa och hur Sverige passar in i avvägningen mellan dessa marknader. Som så ofta finns goda argument för och emot som du kan ta del av i Veckans Börs. Programmet avhandlar även den senaste Fokusportföljen samt går på djupet kring industribolaget ABB.