Sändningen börjar 18:30. Och som vanligt är programmet fullspäckat med spännande och högaktuellt innehåll för den aktie- och placeringsintresserade. Swedbanks analytiker ger sin syn på aktiemarknaden och hur man bör positionera sitt sparande inför sommaren. 

Kommer oljepriset att fortsätta ticka vidare uppåt? Vad väntas hända med efterfrågan på industrimetaller framöver? Om bland annat detta pratar Swedbanks råvaruanalytiker Jörgen Kennemar. 

Swedbank Roburs aktiechef Stefan Sundblom och Swedbank Roburs vd Liza Jonsson diskuterar betydelse av hållbart sparande för att vi ska klara klimatmålen och för långsiktigt god avkastning på aktie- och fondsparande. De försöker också reda ut hur det kommer sig att sju av tio kan tänka sig att spara hållbart, men långt ifrån så många gör det.

Från Swedbank Robur medverkar också förvaltarna av Amerikafonden och Global Emerging Markets.  

Som tidigare innehåller sändningen förstås även de mycket populära intervjuerna med vd:ar för spännande börsbolag. Denna gång medverkar bland annat Indutrades vd Bo Annvik, som nu lett den framgångsrika förvärvsmaskinen nästan på dagen i ett år. 

Dessutom bjussar Julia Bengtsson, som är högrankad SprinkleBit-medlem och Patricia Hjärtner, känd som Tradingmamman, på sina erfarenheter av lyckade och mindre lyckade aktieaffärer. 

- Intresset för Aktie-TV är stort. Som vid tidigare sändningstillfällen arrangerar kontor över hela landet kundträffar i samband med sändningen. Givetvis går det också att följa sändningen via värdepapperstjänsten på nätet eller i appen, säger Per Eklund, ansvarig för Aktie-TV. 

Vill du läsa mer om SprinkleBit och Julia Bengtsson kan du göra det redan nu i Från nybörjare till en av SprinkleBits bästa investerare


Många sätt se Aktie-TV

Givetvis kommer du att påminnas här i Aktiellt den 16 maj.

Sändningen finns även i internetbanken (Spara & Placera – Analyser, artiklar och bloggar) samt i appen Spara och Placera (Analyser, artiklar och bloggar). I appen kan du logga in med BankID.

Eller på Swedbank TV

Om du inte har möjlighet att titta klockan 18.30, onsdagen den 16 maj, går det som vanlig att se programmet i efterhand, när och var du vill.


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan