När vi ser tillbaka på de senaste åren kan vi konstatera att aktiemarknaderna generellt sett utvecklats starkt. Den relativt höga värderingen drar nu ned den förväntade avkastningen på den globala aktiemarknaden.

Den höga värderingen behöver emellertid inte betyda att aktiemarknaden inte har mer att ge. Om vi gör en tillbakablick på den amerikanska aktiemarknaden så nåddes den då högsta värderingen dittills i juli 1997. Men de kunder som klev ur aktiemarknaden vid den tidpunkten skulle visa sig missa en fortsatt uppgång på 50 procent innan marknaden började falla. 

Exemplet visar tydligt svårigheten med att kliva i och ur marknaden vid rätt tillfälle. Går det då att sänka risken i sparandet utan att gå miste om fortsatta uppgångar och vet du då i så fall hur du går tillväga? 

- Ett enkelt sätt att minska risken i sparandet utan att gå miste om eventuella fortsatta börsuppgångar är att investera i återbetalningsskyddade placeringar. Dessa ger dig nämligen möjlighet att följa med i uppgången på en aktiemarknad eller inom ett område du har en positiv tilltro till, men med flytvästen på, säger Amanda Vesterström, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.

Fördelen med återbetalningsskyddade placeringar är nämligen att man som placerare redan vid investeringstillfället vet vilket lägsta belopp som kommer att utbetalas på återbetalningsdagen, tack vare ett återbetalningsskydd. 

En investering i återbetalningsskyddade placeringar kan därmed ses som en försäkring av delar av det placerade kapitalet. 

- Ofta ger återbetalningsskyddade placeringar dessutom en exponering mot aktiemarknaden med en hävstång. Detta till en lägre risk än om du investerar direkt i aktierna, eftersom du på förhand känner till hur mycket som du som mest kan förlora om marknaden viker, säger Amanda Vesterström. 

Läs mer om återbetalningsskyddade placeringar här