Catena Media grundades år 2012 av entreprenörerna Erik Bergman och Emil Thidell, med målsättningen att erbjuda så kallad ”lead generation” för aktörer inom igaming. Det senare är en förkortning för ”internet gaming” och är därmed ett samlingsnamn för alla sorters spel som bedrivs med hjälp av internet. För Catena Media är onlinecasinon och nätpoker särskilt viktiga kategorier. 

Det Catena Medias kärnverksamhet handlar om är alltså att tillhandahålla hemsidor som låter konsumenter hitta och jämföra olika erbjudanden för dessa typer av spel, och om konsumenterna sedan klickar vidare och blir kund hos någon av dessa tar Catena Media en avgift. Affärsmodellen skulle alltså kunna liknas med det exempelvis Flygresor.se sysslar med, fast med fokus på onlinespel istället för resor. 

Företaget har sedan grundandet vuxit snabbt. I dagsläget har Catena Media ungefär 300 anställda fördelade över Sverige, USA, Serbien, Japan, Storbritannien, samt på Malta där Catena Media idag har sitt huvudkontor. Företaget listades på Stockholmsbörsen år 2016 och räknas till Mid Cap segmentet.  

Catena Media har lyckats väl med att konsolidera den tidigare mycket spretiga marknaden som företaget är verksam på, och det är efter ett stort antal företagsförvärv nu en global marknadsledare inom sin bransch. Med rörelsemarginaler (EBITDA) på 50-60 procent är företaget aktivt i en mycket lukrativ marknad, och som dessutom är relativt kassaflödesintensiv samt inte kännetecknas av särskilt höga löpande kapitalkostnader.  

Igaming-marknaden som helhet förväntas också uppvisa en relativt hög tillväxttakt om ungefär 7 procent per år under den kommande femårsperioden, varför Catena Media bör ha god tillväxt även om företaget inte skulle lyckas växa snabbare än den underliggande marknaden. 

Kepler Chevreux spår emellertid att Catena Media kommer att kunna fortsätta växa förhållandevis snabbt även i framtiden, både drivet av ytterligare företagsförvärv samt av organisk tillväxt i sina befintliga bolag. Företaget har fortfarande kvar omkring 100 miljoner euro från tidigare lån de tagit, varför de också har en avsevärd krigskassa att använda under de kommande åren. 

Catena Media är vidare i dagsläget sysselsatt med en nyexpansion in i marknaden för finansiella tjänster, vilket får sägas vara ganska nytt och väsensskilt från igaming där företaget tidigare haft sitt fokus. Detta kan tolkas som en ganska riskfylld satsning, som dock bör ha en betydande uppsida om den lyckas. Ytterligare orosmoment kan vara att företaget växer så snabbt via företagsförvärv att det finns risk för att de inte hinner genomföra tillräckligt detaljerade granskningar av bolagen de köper upp, varför det är möjligt att vissa av dem visar sig vara dåliga investeringar. 

Kepler Cheuvreux ser emellertid ett stort antal styrkor och möjligheter, särskilt relaterade till Catena Medias stora erfarenhet och sofistikerade system för att snabbt integrera nyuppköpta bolag i organisationen samt den portfölj av mycket populära igamingrelaterade hemsidor som företaget redan innehar, som till exempel Askgamblers, Bettingpro och SBAT. Sammantaget sett ses alltså Catena Media som en attraktiv investering. 

Kepler Cheuvreux syn på Catena Media

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 165 SEK


Viktig information