Dometics rötter sträcker sig ända tillbaka till år 1922 då de svenska ingenjörerna Baltzar von Platen och Carl Munters utvecklade teknologin för att bygga absorptionskylskåp, en typ av ljudlösa kylskåp utan rörliga delar. Patentet köptes upp av Electrolux och blev sedan snabbt en stormsuccé, och var en viktig anledning till att Electrolux kom att utvecklas till den globala jätte inom vitvaror som det numera är. 

År 2001 bröts delarna av Electrolux som producerade utrustning till fritidsfordon ut och såldes till ett riskkapitalbolag, och fick i samband med detta namnet Dometic. Företaget har sedan dess varit en global ledare inom utrustning för framförallt fritidsbåtar och husbilar (exempelvis kylskåp, ugnar och generatorer), och omsätter idag cirka 17 miljarder kronor per år med 8 800 anställda. Dometic listades år 2015 och handlas numera på Stockholmsbörsen. 

Marknaderna för utrustning för fritidsfordon lever i tät symbios med marknaderna för fordonen själva, varför en analys av Dometics framtidsutsikter till stor del kommer bygga på hur dessa utvecklas. Då både fritidsbåtar och husbilar är en typ av lyxprodukter är marknaderna mycket konjunkturkänsliga. Dessa typer av inköp brukar nämligen vara bland det första som konsumenter avstår ifrån om de oroar sig för ekonomin eller behöver dra ned på sina utgifter. 

Dometic drabbades som underleverantör till de här marknaderna därmed hårt av finanskrisen år 2008, och det är inte förrän under de senaste åren som den globala husbilsförsäljningen nått upp till nivåerna innan kraschen, medan försäljningen av fritidsbåtar fortfarande ligger på enbart hälften av de tidigare toppnivåerna.   

Kepler Cheuvreux spår emellertid en ljusnande framtid för dessa marknader under kommande år, speciellt för husbilar där gynnsamma demografiska trender (större andel äldre med stora tillgångar) och kulturella förändringar som gynnar bilsemestrar tros kunna generera goda resultat så länge konjunkturen håller i sig. 

Fritidsbåtsmarknaden tros även den växa vidare i god takt då det fortfarande finns så mycket utrymme för återhämtning där. Anledningarna till att denna ännu inte ägt rum tros vara högre inträdesbarriärer för nya konsumenter (då de måste lära sig om sjömanskap) samt att båtar slits ut långsammare än bilar. 

Expanderat sin närvaro
Dometic har vidare nyligen expanderat sin närvaro på fritidsbåtsmarknaden till ytterligare segment via förvärvet av Seastar, vilket innebär att Dometic fortsättningsvis även kommer att producera utrustning för båtar som är mindre än 9 meter. Tidigare var Dometic enbart fokuserat på större farkoster. Just mindre motorbåtar är en marknad som Kepler Cheuvreux spår kommer att växa betydligt snabbare än den för fritidsbåtar som helhet, varför de ser mycket positivt på denna strategi.  

Dometics finanser ser redan bra ut och Kepler Cheuvreux förutspår en rörelsemarginal på 15 procent och en tillväxt på 13 procent per år fram till 2020. 

Företagets främsta styrkor anses vara dess ledande position inom 75 procent av marknaderna där det gör affärer, vilket tillsammans med relativt höga inträdesbarriärer gör att Dometics kärnverksamhet vilar på en solid grund som inte är hotad från konkurrens. 

Förhållandena på marknaden för mindre fritidsbåtar, dit bolaget nu expanderat, är något annorlunda, då både Brunswick och Yamaha, (de stora motortillverkarna för den typen av båtar) siktar på att även ge sig in på övrig utrustningsförsäljning där. Konkurrenssituationen i det segmentet kan alltså förväntas hårdna, vilket innebär att Dometics ställning där inte är lika säker.  

Kepler Cheuvreux har dock stort förtroende för Dometics nya VD Juan Vargues, som under sin tidigare tjänst på Assa Abloy var med och ledde många framgångsrika företagsförvärv och fusioner, och menar att han därmed har goda förutsättningar för att lyckas leda Dometic rätt i denna nysatsning på fritidsbåtsmarknaden. 


Kepler Cheuvreux syn på Dometic

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 100 kronor


Viktig information