Trots negativa valutaeffekter lyckades Loomis leverera både försäljning och resultat i första kvartalet som var klart över förväntan. Särskilt högmarginalverksamheten i USA växer snabbare än väntat och ökade sin marginal med 140 punkter till imponerande 14 procent. Höjda försäljningsprognoser efter rapporten gör att riktkursen lyfts och rekommendationen Köp kvarstår.

Läs mer om Loomis i Swedbank Trading

Vestas rapport för första kvartalet bjöd på raka motsatsen. Siffrorna var överlag svaga, med orderingång och rörelseresultat under Kepler Cheuvreuxs förväntningar. Signalerar om en stabilisering av prispressen från Vestas och bolagets viktigaste konkurrenter bådar dock gott för framtiden, liksom stark potential för orderingången. Riktkursen justeras ned något men rekommendationen Köp behålls. Marknaden är skeptisk till Vestas, men Kepler Cheuvreux menar att sannolikheten att vinden vänder i rätt riktning för bolaget är större än att motvinden håller i sig.  

Läs veckans Aktienytt