Förhöjd utbudsnivå ännu inte absorberad

Rapportsäsongen rullar på och under veckan var det femtio bolag noterade på Stockholmsbörsen som rapporterade för det första kvartalet. Sett över hela rapportsäsongen har bolagsrapporterna överlag överraskat positivt, men där sentimentet inte förbättrats i sådan utsträckning att den förhöjda utbudsnivå som för närvarande råder i häradet kring 1585-1610 för OMXS30 ännu blivit absorberat.

Under veckan handlades börsindexet inledningsvis upp och nådde under onsdagen som högst upp till 1592. Vid dessa nivåer tog så det naturliga säljttryck som råder i detta härad åter överhand  och pressade ner börsindexet, vilket stängde veckan närmare en halv procent ned.  

Detta är nu den fjärde gången börsen vänt vid detta härad mellan 1585-1610 sedan i februari och vid varje tillfälle har man i media och av diverse analytiker hört mer eller mindre troliga försök till förklaringar varför börsen vänt ner. Som vi dock idogt påpekat är vår fasta övertygelse att den enda förklaringen som finns vilken kan förklara att börsen vänt vid samma nivåer vid samtliga dessa tillfällen helt och hållet beror på sentimentsmässiga säljflöden. Detta förhöjda utbudstryck finns nu oavsett vad som händer fundamentalt, makromässigt eller geopolitiskt, och har uppstått som ett resultat av den börsnedgång som skett sedan i november 2017, och inte minst efter den sättning som skedde i inledningen av februari 2018. 

Stora delar av investerarkollektivet, drivna av psykologiska bias och ökad riskaversion, och som inte vill vara med om en dylika sättning igen känner nämligen att de vid dessa nivåer erhållit en "andra chans" att kunna minska sin aktieexponering. Ett naturligt säljtryck kommer således uppstå vid dessa nivåer alldeles oavsett vad som händer  fundamentalt i marknaden. Då marknadspriset är en funktion av sentiment och fundamenta krävs det nu således en tillräcklig förbättring av fundamenta för att rådande säljtryck ska kunna absorberas och övervinnas. 

Skulle OMXS30 lyckas etablera sig över häradet 1610 skulle vi i den tekniska analysen, vilket är en analysform som även fångar in rådande marknadssentiment, få indikationer om att detta mest troligt skett. 

Läs mer: OMXS30 - Utbudsstyrt sentiment


Mest köpta och sålda aktier under vecka 18

Föregående vecka höll investerarkollektivet på aggregerad basis sin aktieexponering intakt, men där vissa förändringar skedde vad gäller aktieförändringar. 

De aktier som främst såldes var Ericsson, Assa Abloy, och Novo Nordisk. Dessa aktier hade också en stark vecka kursutvecklingsmässigt, under vilken investerarkollektivet  passade på att minska sin exponering. Andra aktier som såldes under veckan var Telia och Atlas Copco.

Studerar man de aktier som köptes under veckan kan man konstatera att trenden från föregående vecka höll i sig även denna vecka, där Ica Gruppen och Saab fortsatt erhålla ett stort köpintresse. Övriga aktier som köptes under veckan var Swedbank, Hennes&Mauritz, och Essity.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 18

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan