Obeslutsamt marknadssentiment..

Efter en tids återhämtning kom säljarna under föregående vecka tillbaka och börsindexet OMXS30 stängde veckan närmare 2,5% lägre. I vår senaste uppdatering av den tekniska vyn för indexet såg vi att det rådde en positiv underton, men att ingen etablering över viktiga motståndsnivåer ännu hade skett. Vi konstaterade också att börsen för närvarande var överköpt och att det rådde negativ momentumdivergens, varför det ur ett jämviktspendlande perspektiv skulle vara troligt att viss konsolidering skulle behövas för att skaka ur lite överköpthet. Viktiga sentimentsmässiga stödnivåer för OMXS30 återfinns nu vid 1585, följt av 1560. Bryts dessa ökar sannolikheten för att återhämtningen vi sett sedan i början av april brutits och att börsen kan komma att konsolidera sidledes ytterligare en tid framöver. 

Läs mer: OMXS30 23 maj - Positiv underton


Förändringar i Swedbank Trading

Under veckan skedde två förändringar i Swedbank Trading. I onsdags öppnades en affärsidé i MTG och i fredags stängdes en affärsidé i Loomis

Affärsidén i Loomis öppnades i februari och vid stängning i fredags hade en avkastning om 18,88% erhållits. Under samma period hade börsindexet OMXS30 stigit 2,62%.

Läs mer: Loomis: Ta hem vinst

Affärsidén i MTG öppnades då vi ser att både Nordic Entertainment Group och MTGx är värdeskapande segment och att dessa värden kommer att bli mer synliggjorda i och med den kommande uppdelningen av bolaget i två separata bolag. Aktien befinner sig också i en långsiktig positiv trend, där ett tilltagande köpintresse infann sig i samband med den senaste rapporten, vilken visade på stark omsättningstillväxt. Motstånd på ovansidan återfinns vid 368 SEK och därefter i häradet kring 394 SEK. Ur ett riskhänseende är en stop loss för affärsidén satt till 336 SEK.

Läs mer: MTG: Game on

Mest köpta och sålda aktier under vecka 21

Sett till handelsmönster verkar en fortsatt generell optimistisk vy till börsutvecklingen råda, då investerarkollektivet på aggregerad basis tenderar att öka sin aktieexponering väl nedställ sker på aktiemarknaden. Under föregående vecka ökades också aktieexponeringen på i relativt stor omfattning. 

De aktier som främst köptes under veckan var Swedbank och MTG. Övriga bolag som under veckan attraherade köpintresse var Boliden, Tele2, Latour, och Investor.

De aktier som investerarkollektivet främst passade på att minska sin aktieexponering mot var Sandvik, Volvo, och Autoliv. Uförsäljningar skedde under veckan även i Elekta, Billerudkorsnäs, och AstraZeneca.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 20

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 MODERN TIMES GROUP B
3 BOLIDEN
4 TELE2 B
5 LATOUR B
6 INVESTOR B
7 SSAB B
8 TELIA COMPANY
9 PANDORA A/S
10 HOLMEN B
11 ICA GRUPPEN AB
12 ERICSSON B
13 SSAB A
14 INVESTOR A
15 ATLAS COPCO A
Minskat nettoinnehav i kronor
1 SANDVIK
2 VOLVO B
3 AUTOLIV INC. SDB
4 ELEKTA B
5 BILLERUDKORSNÄS AB
6 ASTRAZENECA
7 LOOMIS B
8 SAAB B
9 TRELLEBORG B
10 SWEDISH MATCH
11 STORA ENSO R
12 BETSSON B
13 THQ NORDIC B
14 EASTNINE AB
15 AKELIUS RESIDENTIAL PREF