Turbulent start på året
Samtidigt står börsen inför en, ur ett historiskt perspektiv, svag sommarperiod. Politiska risker, makroindikatorer som i vissa fall har nått sin topp och osäkerhet kring centralbankers agerande kommer sannolikt innebära att volatiliteten förblir högre än vad som noterades under föregående år. Det faktum att marknaden har blivit lite mer nervös spär i sin tur på nervositeten ytterligare och skapar större marknadssvängningar. Relativvärderingen av aktier jämfört med andra tillgångsslag stödjer fortsatt en övervikt i aktier, om än en mindre sådan.

Swedbanks underliggande positiva makro- och vinstscenario för aktiemarknaden är i stort sett intakt. Detta innebär att vi ser fortsatt makrostöd i termer av solid tillväxt och att detta filtrerar ned hela vägen till bolagens lönsamhet och ledningarnas syn på framtiden. Trots detta har årets börsinledning varit mer turbulent än under föregående år. Förra året var dock väldigt lugnt så rådande situation bör snarare ses som någon form av återgång till ett mer normalt beteende för aktiemarknaden.

Vi ser detta som ett resultat av att uppgången varit utdragen och att marknaden då blir extra känslig för tecken som skulle kunna sätta stopp för den.

Solid grund för vinsttillväxt
Vi anser att den fortsatt solida grunden för vinsttillväxt är det huvud-sakliga argumentet som talar för aktiemarknaden. En positiv utveckling understödjs vidare av fortsatt relativt värderingsstöd gentemot andra tillgångsslag samt modesta inflationsutsikter. 2017 var första året på länge som världsindex uppvisade någon vinsttillväxt att tala om. Detta innebar slutet på perioden då marknadens värdering blev allt dyrare ju längre uppgången pågick. Med den vinsttillväxt som i dag väntas och som vi anser rimlig, innebär detta att marknaden kan gå upp utan att värderingen går upp. Aktiemarknaden kan i detta skede uppvisa bra avkastning genom att gradvis stiga i takt med vinsterna.

Det som primärt håller tillbaka aktiemarknaden är det faktum att makro- och vinstutvecklingen sannolikt vänder relativt snart. Det är bland annat detta som framkallar volatiliteten. Skulle makroindikatorerna fortsätta falla, inflationsförväntningarna ta fart eller sommarens rapportsäsong göra marknaden besviken kommer sannolikt ”relativt snart” bytas mot ”här och nu”. Detta skulle också kunna bli fallet om centralbankerna agerar mer åtstramande än väntat. Att räntorna är på väg upp är i sig inget vi oroar oss för, men det får inte gå för fort. Då aktiemarknaden för stunden känns lite mätt och med en historiskt sett svag sommarperiod runt hörnet minskar vi vår övervikt i aktier.

Till Investeringsstrategin 

Läs även nedan för viktig information om Aktiellt