Med verksamheten koncentrerad till Stockholm, fokus på kontor och, enligt Christian Hermelin, Sveriges bästa projektportfölj ser han ljust på Fabeges framtid. 

Stockholm fortsätter att växa och om inte konjunkturen plötsligt viker menar Christian Hermelin att fastighetsmarknaden kommer att fortsätta upp. 

Bostadsproducenternas bekymmer gör det lättare att komma över mark till attraktiva priser. 

Om projektportföljen, utvecklingen av Arenastaden och andra stadsdelar, varför hållbarhet och lönsamhet hänger ihop, och mycket mer berättar Christian Hermelin i Aktie-TV:s djupintervju med honom.

Kepler Cheuvreuxs syn på Fabegè

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 125 kronor

Missade du Aktie-TV? 

Se hela sändningen här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan