Laxodlare fångade i kinesiska nät
Den norska laxbranschen är i dagsläget svajig och präglad av hög osäkerhet. Detta beror till stor del på Kina, som är en stor laximportör. Ända sedan den diplomatiska krisen som uppstod efter att Norges nobelpriskommitté år 2010 gav fredspriset till en kinesisk regimkritiker har Kina infört tariffer mot norska importvaror som vedergällning, men fram tills nyligen har laxodlare i Norge till visst del kunnat undvika dessa genom att illegalt exportera sin lax till Kina via Vietnam. Efter att detta avslöjades under slutet av förra året har emellertid exporten till kinesiska konsumenter störtdykt, och det går inte att förlita sig på att ökad konsumtion i Europa kan kompensera för detta. 


Båtbrist i rederibranschen
De flesta fartygssegment kan förvänta sig några ljusa år framöver då nyproduktionen av fraktfartyg dök kraftig under år 2016 och 2017, och är numera så pass låg att den globala fartygsflottan faktiskt kan komma att börja krympa under år 2020 då äldre fartyg måste skrotas. Denna stagnering av antalet fraktfartyg samtidigt som efterfrågan på varutransporter förväntas stiga lär låta rederibolagen höja sina taxor. Undantaget är oljetankers där det fortfarande nyproduceras tillräckligt många för att fylla behoven. Läs mer om detta i Aktiellts tidigare artikel om shippingbranschen 

Här följer några exempel på intressanta bolag som går att handla på Oslobörsen. 


Schibsted Media Group - en gigant inom digitala radannonser
En av Skandinaviens största mediekoncerner som bland annat äger dagstidningarna Aftonbladet och Svenska Dagbladet. I samband med tidningsbranschens svårigheter under början av 2000-talet utökade koncernen sin verksamhet till en rad andra områden, och idag kommer den största delen av både intäkter och omsättning från ”Online Classifieds”, det vill säga radannonseringssajter som Blocket och Prisjakt samt ett stort antal liknande företag som Schibsted äger runtom i världen. 

Via sin underorganisation Schibsted Growth investerar koncernen även i mindre digitala bolag som bedöms ha snabbt skalbara affärsmodeller. Speciellt låneförmedlingsbolaget Lendo har sedan Schibsteds investering expanderat mycket kraftigt i Sverige och resten av Norden, och är idag en värdefull tillgång för koncernen med en årsomsättning på ungefär 500 miljoner SEK och en operativ vinstmarginal på hela 49 procent. . 

Till Schibsteds styrkor hör dess innovativa kultur samt dess marknadsledande position inom radannonseringsbranschen i ett stort antal länder i och utanför Europa, vilken för övrigt förväntas stå för en ännu större andel av koncernens kassaflöden i framtiden. Eventuella hot och svagheter utgörs bland annat av nödvändigheten av att ha välfungerande samarbetspartner för radannonseringsverksamheten, möjliga förändringar i beteendet hos annonsköpare, samt de fortsatta svårigheterna för papperstidningar. Det senare dock med förbehållet att traditionell media idag utgör en förhållandevis liten del av företagets värdering.  

Kepler Cheuvreux syn på Schibsted

  • Rekommendation: Köp. 
  • Riktkurs: 300 norska kronor


Norwegian Air Shuttle – modern flygplansflotta ska bräcka konkurrenterna  

Lågprisbolaget Norwegian är skandinaviens största flygbolag och det åttonde största i Europa sett till antalet passagerare. Sedan grundandet som ett regionalt flygbolag 1993 har Norwegian gradvis utökat antalet destinationer, och flyger idag till 35 olika länder utspridda över fyra kontinenter. 

Företaget har idag en av Europas mest moderna flygplansflottor, vilket tillsammans med att de endast använder ett fåtal olika flygplansmodeller (och därmed kan effektivisera underhållet av dem) förväntas generera betydande kostnadsbesparingar i framtiden. Norwegian är i dagsläget även relativt ohotat när det gäller lågprisresor över längre sträckor, då de flesta lågprisflygbolag i dagsläget fokuserar på korta rutter. Företaget är i dagsläget sysselsatt med en aggressiv expansion till nya destinationer vilket har potential att generera betydande vinster om den lyckas. 

Eventuella riskmoment att ta hänsyn till är emellertid att bolaget i dagsläget är kraftigt skuldsatt till följd av sina stora investeringar och ambitiösa expansionsplaner. Detta skulle kunna innebära problem för Norwegian om något hände som minskade deras kassaflöden, då detta i så fall skulle påverka deras förmågan att finansiera sina lån. Norwegian kan alltså ses som en investering med hög potential, men också något högre risk. 


Kepler Cheuvreux syn på Norwegian Air Shuttle

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 400 norska kronor 

Aggressiva XXL håller fast vid tillväxtambitionerna
En norsk sporthandelskedja grundad år 2001 med den mesta av sin verksamhet i de nordiska länderna, och som sedan år 2017 även är aktiv i Österrike. XXL särskiljer sig från sina konkurrenter genom att lägga stort fokus på låga priser och stora sortiment. Företaget är den sporthandelskedja i Norden med snabbast tillväxt i omsättning, vilket kan härledas till en mycket aggressiv expansionsstrategi som bolaget fört under de senaste åren. 

Huvuddelen av företagets försäljning kommer i dagsläget från fysiska butiker, men XXL har även en snabbt växande e-handelsverksamhet (motsvarande 16 procent av total försäljning, en ökning med 40 procent från föregående år) som förväntas utgöra en viktig komponent av bolaget i framtiden. 

Geografiskt sett är XXL som allra mest lönsamt på den norska marknaden, med något lägre men ändå acceptabla marginaler i Sverige respektive Finland. Den österrikiska expansionen har fortskridit betydligt snabbare än vad många marknadsanalytiker förväntade sig, även om den ännu inte börjat returnera positiv EBITDA. XXL har uttalat sig om att det vore slöseri att bygga upp en ny logistikcentral i Österrike enbart för just den marknaden, varför analytiker förutspår att expansioner även in i Schweiz och Tyskland är att vänta under de kommande två åren. 

Kepler Cheuvreux syn på XXL

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 110 norska kronor. 


Du vet väl att?
Swedbank denna vecka erbjuder courtagefri handel med norska aktier


 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan