I Veckans Börs analyseras två stora nordiska banker där Swedbank och Kepler Cheuvreux har Köprekommendation. Först ut är Nordeas och bankens beslut att flytta till Helsingfors. Även Danske Bank, som nyligen upptagits i Swedbanks Fokusportfölj, belyses. Du kan läsa mer om bankens plats i fokusportföljen i denna artikel: Danske Bank har återhämtat sig och fått nya krafter. 

Men det finns även en färsk genomgång av Norges olika banker att ta del av på Aktiellt: Glansdagarna börjar avta för den norska banksektorn. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan