De senaste 17 åren har Data Respons haft en genomsnittlig tillväxt på 16 procent. Det är imponerande. Men bolaget kan ha det bästa framför sig, Kepler Cheuvreuxs bedömning är att Data Respons dubblat omsättningen år 2020, jämfört med 2016.  

Anledningen är att efterfrågan på riktigt avancerade lösningar inom inbäddade system och Sakernas internet (Internet of Things) väntas öka kraftigt de närmaste åren. I takt med att efterfrågan på dessa lösningar ökar väntas industrin och många andra branscher, som banker och energibolag, behöva köpa en högre andel av sin forskning och utveckling från utomstående specialister. 

Data Respons är specialiserat på att leverera helhetslösningar och tjänster för kunder inom just dessa områden. 

Medan många andra IT-bolag tenderar att fokusera på enklare uppdrag så specialiserar sig Data Respons på att leverera unik verksamhetskritisk kompetens till sina kunders forsknings- och utvecklingsavdelningar. Det handlar till exempel om uppkopplade fordon, mjukvara till missilsystem, kontrollsystem för industrirobotar, stabiliseringssystem för fartyg, styrsystem för distribution av förnybar energi och nya kärnsystem för banker. Allt sedan starten för 32 år sedan har fokus legat på att bygga upp specialistkompetens och bolaget stoltserar med att vara ”nördcentrerat”. 

En väsentlig fördel med att vara fokuserad på riktigt avancerade lösningar är att konkurrensen är begränsad. När kunderna till exempel behöver specialister på GPS-system till stridsflygplan, inbyggda lösningar till satelliter eller självkörande fordon är antalet konsulter de kan vända sig till begränsat. I några fall är det till och med sannolikt så att Data Respons och dess dotterbolag är den enda konsult som kan leverera lösningar. Det går också att ta bättre betalt för specialiserade tjänster. Data Respons ligger i topp bland IT-konsulter när det gäller intäkt per konsult och rörelseresultat per anställd. 

Ökad diversifiering
Data Respons tog mycket stryk åren efter Lehmankrisen, då bland annat norsk oljeindustri och sjöfart stod för en stor del av omsättningen. Idag är bolaget betydligt mer diversifierat, och därmed också mindre känsligt för nedgångar i enskilda sektorer. 

Data Respons verkat inom två olika områden: R&D Services och Solutions. Det förstnämnda är specialiserade konsulttjänster som utvecklar utrustning, system och mjukvara från ax till limpa och debiteras per timme. Solutions innebär att Data Respons köper in elektronikhårdvara, mjukvara och med egen personal integrerar dessa till specialiserade helhetslösningar åt sina kunder. Produkterna säljs sedan under flera år. R&D Services utgör en ökande andel av Data Respons verksamhet. Idag står denna del för 60 procent av den totala omsättningen och 70 procent av rörelseresultatet. 


Skicklig förvärvare
Tillväxten inom forskning och utveckling är hög, sedan 2001 har den i genomsnitt varit 3-4 procent om året i Europa. Data Respons växer snabbare än så organiskt, men är också en mycket skicklig förvärvare av specialiserade IT-konsulter. Nästan hälften av intäkterna under 2017 kom från verksamheter som Data Respons förvärvat sedan 2005. Förvärven har skett till betydligt lägre multiplar än Data Respons värderas till och har förutom högre omsättning också tillfört specialistkompetens inom nya områden, vilket lett till större diversifiering och stärkt Data Respons ställning som specialist. 

Kepler Cheuvreux räknar med att R&D Services kommer att växa med 8-9 procent om året fram till 2020. Solutions tillväxt väntas bli 4-5 procent om året och till det kommer högst sannolikt fler spännande förvärv. Rekommendationen är Köp


Fakta Data Respons
Grundades 1986 och noterades på Oslobörsen 2001. Företaget har kontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland och Taiwan. Huvudmarknaderna är Norden och Tyskland. Är specialiserat på att leverera mycket avancerade speciallösningar inom IT. Antal anställda: 617 

Visste du att?
Hela 85 procent av de fem mest forskningsintensiva företagen på de marknader där Data Respons verkar är kunder till företaget. 


Viktig information