Även Generation ITP och Generation SAF-LO utmärker sig genom att ha lyckats ge en väsentligt högre avkastning än traditionell förvaltning sedan förvaltningen startade. 

- Vi är mycket glada och stolta över att ha kunnat leverera så bra avkastning till alla de kunder som valt vår tjänstepensionslösning, säger Clas Jonsson, pensionsspecialist på Swedbank.

Samtidigt är han noga med att betona att perioden 2012-2017 är kort ur ett pensionsperspektiv, och att börsen varit uppåtgående under i stort sett hela den tidsperioden. Det är något som man inte konstant kan räkna med under de minst 40 år som det handlar om i tjänstepensionssammanhang. 

- Vi har haft medvind sedan start och den genomsnittliga årsavkastningen har varit hela 15 procent efter avgifter. Det är ungefär dubbelt så mycket som man brukar räkna med att börsen ger i genomsnittlig avkastning över tid, och naturligtvis inte nivåer som kommer att kunna nås varje år, konstaterar han. 

Men den goda utvecklingen för entréfonderna visar tydligt hur viktig förvaltningens förmåga att ge avkastning är i dagens lågräntemarknad. 

- Med en högre andel aktier, som entréfonderna har, är det möjligt att få väsentligt högre avkastning än i en traditionell förvaltning som normalt har en högre andel räntor, säger Clas Jonson.


Generation Flex 

- KAP-KL/AKAP-KL – Kommun&Landsting

Generation ITP

- ITP – Privatanställda tjänstemän

Generation ITP

- SAF-LO – Privatanställda arbetare

Observera! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Läs även Entréfonder – ett enkelt och smart tjänstepensionsval

Här hittar du mer information om Tjänstepension 

Här kan du få mera hjälp med din pension