Summor i miljonstorlek
Över tiden blir de samlade inbetalningarna till din tjänstepension summor i miljonstorlek. Och du har möjlighet att själv välja hur pengarna placeras och kan därmed påverka hur stor din pension blir. 

I media skrivs och pratas det mest om att vi behöver spara mer, jobba längre och att man ska välja det bolag som har lägst avgifter för att få en bra pension. 

- Tyvärr pratas det mindre om hur pensionen är placerad. I dagens lågräntemarknad är förvaltningens förmåga att ge avkastning avgörande för att sparkapitalet ska växa till sig. Speciellt för ett långsiktigt sparande som till din tjänstepension är detta avgörande. Därför är det viktigt att göra ett val för det som faktiskt blir en stor del av din framtida inkomst, säger Clas Jonsson, pensionsspecialist på Swedbank.

Gör du inget val för din tjänstepension placeras den normalt i en traditionell förvaltning med högre andel räntor. Med dagens låga räntenivåer innebär det att ditt samlade pensionskapital och därmed storleken på din pension med stor sannolikhet blir lägre än om du väljer ett alternativ med högre andel aktier. 


Du behöver bara välja en enda gång
Om du i stället väljer Swedbanks entréfonder behöver du bara välja en gång och sedan anpassar entréfonderna andelen aktier och räntor så att det blir möjligt att nå en rimlig pensionsnivå. 

- Våra entréfonder är ett portföljsparande där innehavet fördelas mellan aktie- och räntefonder i förhållande till din ålder. Fram till dess att du fyller 56 år placeras kapitalet till 100 procent i aktiefonder. Detta eftersom ett pensionssparande är ett långsiktigt sparande och aktiefonder har en högre förväntad avkastning över tid än till exempel en räntefond, förklarar Clas Jonsson. 

Efter 56 år omplaceras ditt pensionskapital automatiskt mot mer räntefonder och anpassningen pågår successivt fram tills du fyller 74 år (se bilden nedan). Därefter är ditt innehav placerat i 70 procent räntefonder och 30 procent aktiefonder. Omfördelningen mot räntefonder gör att ditt pensionssparande blir tryggare ju närmare pensionen du kommer.


Placeringsinriktning

Avkastningens betydelse för din pension
Förutom låga avgifter (idag mellan 0,29-0,40 procent i entréfonderna) har avkastningen en avgörande betydelse för hur stor din pension blir i slutändan. Aktiefonder har en högre förväntad avkastning medan räntefonder har en lägre och mer stabil avkastning. 

- Därför har entréfonden en högre andel aktiefonder under tiden du sparar det vill säga under perioden du inte kan använda pengarna, och ökar automatiskt andel räntefonder inför och under pensionen. På så sätt skapar entréfonden bra förutsättningar för ditt pensionskapital att växa och att du får stabilare utbetalning, säger Clas Jonsson.

Nedan visas den historiska avkastningen för 100 procent aktiefonder, vilket är placeringen i entréfonden fram till 56 år. För att illustrera skillnaden i avkastning mellan aktie- och räntefonder har vi lagt in ett exempel på vad avkastningen hade varit ifall 100 procent istället hade placerats i räntefonden under samma tidsperiod.

Exemplet baseras på Swedbanks första entréfond Generation Flex som togs fram 2012.


Observera! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Olika regioner
För att skapa bra avkastning och trygghet har Swedbank valt att sprida aktiefonderna mellan olika regioner: globalt, Sverige och tillväxtmarknader. Det vänstra diagrammet visar fördelningen mellan de olika regionerna och den högra visar hur räntefonden är placerad.


Fondinnehavet omfördelas dessutom årsvis för att säkerställa att pensionskapitalet är viktat enligt tänkt tillgångsfördelning. Detta för att möjliggöra en högre pension, god riskspridning och en tryggare pensionsutbetalning.


* De fyra stora kollektivavtalen

ITP: privatanställda tjänstemän

SAF-LO: privatanställda arbetare

KAP-KL: Kommun & Landstingsanställda

PA 16: Statligt anställda


Här hittar du mer information om Tjänstepension 


Vill du veta mer om entréfonderna för ditt avtalsområde? Klicka på länken 

ITP: privatanställda tjänstemän: Swedbank Generation ITP

SAF-LO: privatanställda arbetare: Generation SAF-LO

KAP-KL: Kommun & Landstingsanställda: Swedbank Generation KAP-KL

PA 16: Statligt anställda: Swedbank Generation Flex


Här kan du få mera hjälp med din pension