I takt med att efterfrågan sjunkit har papperstillverkning blivit en alltmer perifer verksamhet för de flesta skogsindustrier. 

I år har dock något ganska märkligt hänt. Papperspriserna har nämligen letat sig upp med 5-12 procent, beroende på papperstyp. Det är mycket, och påverkar Europas stora pappersproducenters lönsamhet i ganska hög grad. För Holmen som tillverkar 3 procent av allt papper i Europa, och vars pappersdivision fortfarande står för en tredjedel av den totala försäljningen, innebär, allt annat lika, 5 procent högre papperspriser hela 10,5 procent högre vinst per aktie.  

Vad är det då som plötsligt har hänt på pappersmarknaden som ju befunnit sig på ett sluttande plan i över tio år? Sedan 2006 har konsumtionen av magasin-, tidnings- och kontorspapper gått ned i Europa med 30 procent. De stora och kapitalstarka skogsbolagen har svarat med att disciplinerat lägga ned högkostnadsproduktion i takt med att efterfrågan svikit, och/eller till låg kostnad konverterat pappersmaskiner till maskiner för tillverkning av förpackningsmaterial, där efterfrågan ökar. 

De mindre och kapitalsvagare europeiska papperstillverkarna har därför kunnat fortsätta producera. Men deras pappersmaskiner är inte lika kostnadseffektiva som de stora skogsbolagens. När så massapriserna steg i slutet av förra året ledde det till att många mindre papperstillverkare – det finns hela 81 stycken i Europa - hade högre kostnader än vad de fick betalt för sitt papper, och de tvingades försöka få upp papperspriset med alla medel. Samtidigt har nedgången i efterfrågan inte varit lika stor som vanligt på sistone och det har lett till att det blivit brist på vissa papperskvaliteter, en situation som gjort det lättare att få igenom högre priser. 

Och för de stora skogsbolagen som fokuserat på de fina kassaflödena från sina kvarstående högeffektiva pappersmaskiner innebär de nuvarande högre papperspriserna att vinsterna går upp.  


Sannolikt inget trendskifte
Den stora frågan nu är förstås om dessa högre priser, och eventuellt också den högre lönsamhet, är hållbar på lång sikt.

Kepler Cheuvreux tror inte det. Efterfrågan på papper i Europa ser ut att fortsätta minska och för att priserna ska upp mer krävs att industrin stänger kapacitet i snabbare takt än efterfrågan minskar. Följaktligen kommer de stora skogsbolagen sannolikt att fortsätta lägga ned eller konvertera pappersmaskiner i takt med att efterfrågan sviker, men för stunden kan de och deras aktieägare glädjas åt de och höga papperspriserna. 

Urstark balansräkning
Holmen är ett ekonomiskt synnerligen stabilt företag med en miljon hektar produktiv skogsmark. Baserat på transaktionsprissättning är marknadsvärdet cirka 36 miljarder kronor, vilket är nästan dubbelt så högt som det bokförda värdet. I teorin kan Holmen nästan betala av sin nettoskuld fyra gånger om!

Holmen har investerat i sin kartongproduktionskapacitet och omstrukturerat sina papperstillgångar. Företagets pappersproduktion har haft det kämpigt men givet de nuvarande prisökningarna bör även detta område börja prestera bättre. 

Kepler Cheuvreuxs syn på Holmen 

  • Aktien är alldeles för billig
  • Balansräkningen är urstark
  • Vinsten per aktie väntas stiga som en följd av högre papperspriser.
  • Företaget har föreslagit en aktiesplitt 2:1
  • Rekommendation Köp 
  • Riktkursen 463 kronor


Holmen är nyupptagen i Swedbanks Fokusportfölj och en affärsidé i Swedbank Trading