Investor har en attraktiv onoterad bolagsportfölj som utgör ungefär 30 procent av bolagets marknadsvärde inräknat EQT. Portföljens bolag är inriktade mot sjuk- och hälsovård och har ett tydligt kvalitetsfokus.

Mölnlyckes värde uppgår till 15 procent, eller med andra ord hälften, av dessa 30 procent. Mölnlycke är specialiserat på sårbehandling och kirurgiska lösningar, och utgör det enskilt största bolaget i den onoterade portföljen sett till marknadsvärde.

Ett knippe andra bolag, däribland vård- och omsorgsföretaget Aleris och teleoperatören Tre, står för en tredjedel av det totala värdet i den onoterade portföljen. När sedan Investors ägarandel i riskkapitalbolaget EQT och dess medföljande fonder räknas in, summerar de onoterade tillgångarna till ungefär 30 procent av totalt marknadsvärde.

Detta är i sig en intressant aspekt av Investor. Eftersom en tredjedel av substansvärdet alltså utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera direkt i på börsen. 


Stark balansräkning öppnar för förvärv
Investor har en stark finansiell position vilket ger gott om handlingsutrymme för nya investeringar. Det finns potential till både nyförvärv och tilläggsförvärv i den onoterade portföljen, och främst i Mölnlycke. Att utöka portföljen är även det tänkbart, men med dagens höga bolagsvärderingar kan det dock vara svårt att hitta nya investeringar.

Sammantaget har värderingen av Investor setts över med genomgång av riktkurser och marknadspriser för samtliga innehav. För den onoterade portföljen har multipeljämförelser gentemot noterade jämlikar använts. Riktkursen som erhålls då är 499 kronor, men därpå tillämpas en rabatt om 15 procent som linjerar med det treåriga snittet.

Det innebär en ny riktkurs på 425 kronor, som ihop med en treprocentig utdelning och en mer attraktiv rabatt än den man kan få för Industrivärden, gör att Köprekommendationen kvarstår.

Investor:

  • Attraktiv onoterad portfölj
  • Stark balansräkning
  • Finansiellt handlingsutrymme
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 425 kronor.

Investor är det fjärde bolaget som tagits in i senaste uppdateringen av Swedbanks Fokusportfölj. Nedan kan du läsa om de övriga tre nya bolagen.

Högre papperspriser lyft för Holmen

MTG fortsätter finslipandet

Danske Bank har återhämtat sig och fått nya krafter

Viktig information