När Donald Trump under torsdagskvällen amerikansk tid presenterade de stål- och aluminiumtullar som varit den senaste veckans stora diskussionsämne, blev marknadsreaktionerna blandade. Stålproducenten SSAB, med en amerikansk verksamhet som står för 20 procent av total försäljning, steg tre procent på beskedet. Vitvaruproducenten Electrolux föll däremot närmare 2 procent.

En potentiell tullvinnare är Gränges som producerar kallvalsad aluminium för värmeväxlare. Kapaciteten i den USA-baserade Norandaanläggningen expanderas nu med ungefär 25 procent samtidigt som nya varmvalsprojekt inleds för att slå in på nya marknader i USA. Expansionen ligger rätt i tiden bedömer Kepler Cheuvreux som rekommenderar Köp.

Electrolux har det desto tuffare. Stål- och aluminiumtullarna kan minska VPA med 5 kronor och detta innan kompenserande prisjusteringar. Bolaget har bordlagt en planerad investering i en ny automatiserad produktionsanläggning i USA värd 250 miljoner dollar för att utvärdera effekterna av tullavgifterna. Detta innebär tydliga risker och därför upprepas rekommendationen Minska.

Indutrade växer kraftigt med en unik förvärvsmodell och har genomfört över 100 förvärv det senaste decenniet. Målet för årlig försäljningstillväxt ligger på 10 procent och de senaste fem åren har snittet varit 11 procent, vilket ger en riktkurspotential för de nästkommande fem åren upp mot 350 kronor. Här upprepas rekommendationen Köp.

I veckan har Kepler Cheuvreux inlett bevakning på ett antal sjöfartsbolag. Flera av dessa erhåller Köprekommendationer, däribland Golden Ocean Group, D/S Norden och Avance Gas. För att få koll på dessa rekommenderas inte bara läsning av veckans Aktienytt, utan även Aktiellts sektoranalys för sjöfarten: Dags att gå ombord.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan