De flesta marknadsaktörer blev tagna på sängen när nyheten om Geelys köp av ungefär 10 procent av Daimler-aktier kom ut. Köpet utgör fonden för veckans spekulationer kring framtiden för Volvo Lastvagnar och Volvo Cars.

Både på Daimler-sidan och Volvo-sidan är marknadsandelarna för lastbilar av en storleksordning som innebär att det nya ägarskapet skapar frågetecken, främst i USA där den gemensamma marknadsandelen kan bli föremål för konkurrensgranskningar.

Vad gäller personbilar kan synergieffekter och tekniksamarbeten bli aktuella inom autonoma bilar och elektrifiering. Även mellan lastbilar och personbilar kan det bli tal om synergier för att stärka Volvos position i Kina. Rekommendationen Behåll upprepas för Volvoaktien.

Den nyligen avslutade mobilmässan i Barcelona bjöd på nyheter från Nokia och Ericsson angående utrullningen av 5G-teknik. Den förra har säkrat ungefär 50 kontrakt jämfört med den senares 40-talet kontrakt och från ledningshåll signaleras att Nokia är välpositionerat för bibehållen marknadsandel inom 5G – en teknik som först rullas ut i USA och Kina. För Nokia upprepas rekommendationen Köp.

Inom diamantindustrin rör det på sig. Lucara Diamond har nyligen genomfört förvärv av Clara Diamond Solutions för att dra nytta av bolagets säkra digitala försäljningsplattform. Den har potential att frigöra stora värden i värdekedjan genom en algoritm som avpassar rådiamantproduktionen till fabriksledets specifika efterfrågan. Rekommendationen Köp upprepas för Lucara.

Läs Aktienytt vecka 9.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan