Fokusportföljen bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreuxs fundamentala bolagsanalys.

En stark global konjunktur innebär att svenska börsen, och särskilt de många globala cykliska bolagen, gynnas av rådande ekonomiska utveckling. Därför söker Swedbank främst exponering mot bolag eller sektorer som anses dra mest nytta av konjunkturen.

Veckans uppdatering innebär flera omläggningar. Ut från Fokusportföljen tas Skanska, H&M och SEB.

Swedbank plockar istället in fyra bolag från spridda sektorer:

  • MTG, som har ett digitalt momentum
  • Danske Bank, som erbjuder en attraktiv nordisk exponering
  • Holmen, med en strukturell medvind
  • Investor, som är en långsiktig värdeskapare.

Gå till den senaste uppdateringen av Fokusportföljen från Swedbank Strategi & Allokering.

Viktig information