Bakgrund 
När den enhetliga ABB-aktien infördes skapades också ett särskilt utdelningsförfarande. Förfarandet gör det möjligt för aktieägare i ABB Ltd, som har sin skatterättsliga hemvist i Sverige, att få utdelning i svenska kronor utan avdrag för schweizisk källskatt (kupongskatt). 

Utdelningen betalas av ett svenskt dotterbolag till ABB Ltd via Euroclear Sweden och beskattas enligt svenska skatteregler, vilket innebär att svensk preliminärskatt om 30 procent dras från utdelningen.


Hur utdelningsförfarandet 2018 går till
Aktieägare i ABB kan välja om de vill delta i det särskilda utdelningsförfarandet eller ej. För räkenskapsåret 2017 föreslår ABB:s styrelse att en utdelning om CHF 0,78 per aktie betalas som en ordinarie utdelning (från ABB Ltd:s vinstmedel) vilket, enligt schweizisk skattelagstiftning, innebär att utdelningen blir föremål för schweizisk källskatt. 

Det innebär att det sannolikt är förmånligt för de flesta aktieägare att anmäla sig till utdelningsförfarandet då de i så fall kommer att erhålla utdelningen utan avdrag för schweizisk källskatt.

Om du väljer att delta i utdelningsförfarandet kommer utdelningen att betalas av ABB Ltd:s svenska dotterbolag ABB Norden Holding AB och beskattas enligt svenska skatteregler. Om du inte väljer att delta i utdelningsförfarandet kommer schweizisk källskatt om 35 procent att innehållas.


Vad innebär detta?
Ett deltagande i utdelningsförfarandet innebär att aktierna tillfälligt kommer att omregistreras. För varje aktie i ABB Ltd erhålls en ABB Ltd U (utan utdelningsrätt) samt en ABB SR1 (separat utdelningsrätt). 

Om du vill delta i utdelningsförfarandet ska ditt svar vara oss tillhanda senast sista svarsdag 2018-03-16. Aktierna kommer, om erbjudandet accepteras, spärras t.o.m. 2018-03-26 då den tillfälliga omregistreringen till ABB Ltd U sker och kan då inte säljas eller flyttas.

ABB Ltd U-aktien kommer att vara föremål för handel vid Nasdaq Stockholm under perioden 2018-03-26 – 2018-04-04. ABB SR1 (utdelningsrätten), kommer inte att kunna överlåtas. 

De ursprungliga aktierna i ABB Ltd beräknas återföras i depån 2018-04-09 och utdelningen beräknas erhållas 2018-04-10. 

Du har möjlighet att ändra/ta bort ditt svar tom sista svarsdag. För mer information och fullständiga villkor i erbjudandet, vänligen se www.abb.se/aktie.

För den som inte vill utnyttja erbjudandet om det särskilda utdelningsförfarandet går det naturligtvis bra att handla ABB-aktien precis som vanligt under hela perioden.


Information för ägare av ABB-aktier inför utdelningsförfarandet 2018
Källan till informationen i erbjudandebrevet är ABB Ltd. och SEB Emissioner. Swedbank lämnar ingen rådgivning kring informationen och gör inte någon granskning eller bedömning av informationen eller av eventuella beslut som du som mottagare tar med grund i den. Du är därför ansvarig för att göra en egen självständig bedömning och värdering av eventuella beslut. Vid behov rekommenderas att du läser mer på www.abb.se/aktie och/eller söker rådgivning separat.

Observera att du måste svara på erbjudandet för att beskattas i enlighet med gällande svenska regler. Om inget svar erhålls kommer schweizisk källskatt om 35 procent att innehållas på utdelningen. Även kunder med ISK-depåer måste svara och välja Värdepappersalternativet för att inte schweizisk källskatt om 35 procent ska bli aktuellt.

  • Sista svarsdag för depåkunder: 2018-03-16.
  • Anmälningstid: 2018-03-01 – 2018-03-20 
  • Beräknad dag för utbetalning av kontantutdelning: 2018-04-10 
  • Handel i ABB Ltd U-aktien: 2018-03-26 – 2018-04-04 
  • ABB Ltd-aktierna registreras åter på aktieägarnas värdepapperskonton/depåer: 2018-04-09 
  • Emissionsinstitut: SEBViktig information