Börsen åter vid nivåer av förhöjt utbud

Börsen utvecklades starkt under föregående vecka och steg över 4%. Att börsen skulle utvecklas starkt var också det svar som flest respondenter gav i förra veckans omröstning. Hur tror du att börsen kommer att utvecklas denna vecka? Delta i omröstningen och se vad andra investerare tror.

Inte minst under fredagen drog marknaden en lättnadens suck, då det kom stark sysselsättningsstatistik i USA. Sysselsättningen ökade nämligen med 313000 i februari samtidigt som  löneökningstakten minskade från 2,8% till 2,6%. Detta, tillsammans med  indikationer om ett allt mer urvattnat förslag till stål- och aluminiumtullar, stärkte sentimentet i marknaden.

För närvarande handlas börsindexet OMXS30 dock åter i ett härad där det kan förväntas finnas ett förhöjt utbud. Detta är helt naturligt oavsett inkommen fundamenta, och sannolikheten har legat i att detta skulle vara fallet ända sedan nedgången i början av februari. Det var också från detta härad som ett ökat utbud satte press på börsen i slutet av februari. 

För ökad konfidens om att nedgångsfasen skulle vara färdigställd och att rådande utbudsökning absorberats av marknaden krävs en återetablering över nivån 1600-1610. En fortsatt återhämtning skulle i sådana fall i första hand kunna ta sig till 1636-1648, och i andra hand till 1682.

Läs mer: OMXS30 - Dragkamp - 7 mars


Mest handlade aktier vecka 10

Under veckans starka uppgång har investerarkollektivet i Swedbank och Sparbankerna på aggregerad basis passat på att minska sin aktieexponering.  Ett jämviktspendlande sentiment kan således skönjas hittills i år, där nedgångar har köpts och uppgångar sålts.  

De aktier som främst köptes var även denna vecka Nordea, Hennes & Mauritz, och Skanska. Övriga aktier som köptes var Trelleborg och Telia. 

De aktier som under veckan såldes var Assa Abloy,  Handelsbanken, SOBI, Swedbank, och Kinnevik.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 10

Ökat nettoinnehav i kronor
1 NORDEA BANK
2 HENNES & MAURITZ B
3 SKANSKA B
4 TRELLEBORG B
5 TELIA COMPANY
6 INDUSTRIVÄRDEN C
7 ABB LTD
8 INDUTRADE
9 MODERN TIMES GROUP B
10 THQ NORDIC B
11 ASTRAZENECA
12 INVESTOR B
13 SKF B
14 VICTORIA PARK A
15 AAK
Minskat nettoinnehav i kronor
1 ASSA ABLOY B
2 HANDELSBANKEN A
3 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
4 SWEDBANK A
5 KINNEVIK B
6 SCA B
7 BETSSON B
8 SANDVIK
9 ELEKTA B
10 SAAB B
11 BOLIDEN
12 VOLVO B
13 ATLAS COPCO A
14 STORA ENSO R
15 ERICSSON B

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan