Utbudsdriven marknad efter uppnådda motståndsnivåer

Som noterades i onsdagens uppdatering för indexet OMXS30  hade börsen återhämtat sig till sentimentsmässigt mycket viktiga nivåer i häradet av 1585-1590. Vår tekniska indexvy var därför att det fanns en stor risk för ett ökat naturligt säljtryck vid dessa nivåer och att den upprekyl som skett kunde få det svårt att fortsätta i samma takt som innan. Efter att ha testat av detta tekniska härad föll så börsen kraftigt under slutet av veckan och OMXS30 stängde på veckobasis ned 3,2%.  

Olika anledningar har angetts för nedgången som skedde, så som införande av ståltullar från USA. Dessa orsaker påverkade med säkerhet sentimentet och agerade som katalysator för rörelsen. I den tekniska analysen  hade vi dock redan i förväg noterat just häradet 1585-1590 som en nivå där det vore naturligt att se ett ökat säljtryck, oavsett om det hade kommit några nyheter eller inte. Anledningen till detta var att vid detta härad nåddes en balansnivå vid vilken de som inte tidigare sålt, men som skulle vilja minska sin aktieexponering, nu såg att de fick en andra chans. Dessutom var detta en naturlig nivå för vinsthemtagningar av de aktörer som de facto köpte i den tidigare sättningen.

För ökad konfidens om att nedgångsfasen skulle vara färdigställd, samt att den sentimentsmässiga utbudsökningen som nu finns i marknaden absorberats, krävs alltjämt en återetablering i OMXS30 över nivån 1600-1610. Viktigt tekniskt nyckelstöd på nedsidan i börsindexet återfinns alltjämt vid häradet kring 1500.

Teknisk vy för börsindexet OMXS30

Då den allmänna börsutvecklingen har en mycket stor inverkan på hur enskilda aktier utvecklar sig och då volatiliteten nu kommit tillbaka till marknaden blir det än mer viktigt att hålla sig uppdaterad om generell börsvy och vilka tekniska motstånds- och stödnivåer som kan vara värda att bevaka. Missa därför inte att hålla dig uppdaterad om rådande marknadssentiment och den tekniska vyn för det svenska börsindexet OMXS30, vilken uppdateras varje onsdag morgon.

Prenumerera: Teknisk analys för svenska börsen direkt till din mejl 

Läs mer: OMXS30 - Upp till bevis för köparna - 28 februari 


Hur tror du börsen utvecklar sig under veckan? 
Ge din vy och se vad andra tror i kolumnen bredvid.


Mest handlade aktier vecka 9

Under föregående vecka var omsättning och handelsaktivitet relativt hög, men inte i de nivåer som brukar noteras då marknaden uppvisar den volatilitet som var under veckan. En bidragande anledning till detta kan säkert vara att det  i delar av landet var sportlov.  På aggregerad basis valde dock investerarkollektivet att tolka nedgången som ett köptillfälle och ökade därmed sin aktieexponering under veckan. 

De aktier som främst köptes var Nordea, Skanska,  Ericsson, Hennes & Mauritz,  och Ica Gruppen

De aktier som under veckan såldes var Elekta, Assa Abloy, Kinnevik, SSAB B, och Trelleborg.  


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 9

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan