Från och med måndagen den 12 mars kommer NGM att tidigarelägga förhandeln i vissa derivatprodukter med en timma, till klockan 08.00. Swedbank och Sparbankerna gör inte denna marknad tillgänglig för sina kunder.  

- Derivatprodukter kräver en etablerad prisbild i den underliggande marknaden. Marknaden öppnar först klockan 09.00, vilket gör att likviditet och prisbildning är begränsad före detta klockslag. Det gör att Swedbank och Sparbankerna väljer att inte göra denna marknad tillgänglig för våra kunder förrän klockan 09.00, säger Olof Neiglick, aktiechef på Swedbank.